France’s Growing Insurrection / Η Αναπτυσσόμενη Εξέγερση στη Γαλλία / La Insurrección Creciente en Francia

http://wp.me/pPn6Y-n0f

last update / última actualización / ενημέρωση : 26-04-2016 03:29 ._

(videos+texts added / se han añadido / βίντεο+ κείμενα προστέθηκαν)

-7 videos (3 first+last in english) – se puede ver sin problema, no es difícil de entender

-english text follows / texto en castellano más adelante

Το Παρίσι και γενικά η Γαλλία βρίσκεται σε έντονο βρασμό αυτή την εποχή…

Ο κόσμος έχει μεγάλη αγανάκτηση κι εκεί, με όλα αυτά που γίνονται,

κοινωνικές αδικίες, απουσία κοινωνικού κράτους,

ανεργία, νέο ασφαλιστικό και νέα μορφή σκλαβιάς,

εξαφάνιση, ολοκληρωτική εξόντωση της μεσαίας τάξης, 

διαφθορά πολιτικών, σχεδόν κάθε ιδεολογίας & κάθε πολιτικού ρεύματος:

απογοητευτήκαμε πια κι από όλους αυτούς στους οποίους στηρίζαμε μία τελευταία ελπίδα…

Στέρηση στοιχειωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων, χάνονται ελευθερίες & δικαιώματα,

για τα οποία παλέψαμε δεκαετίες, ακόμη και αιώνες ολόκληρους,

πρόσφυγες εγκαταλείπονται στο έλεός τους & εξαπατώνται,

γίνονται έρμαια επιτήδειων δουλεμπόρων κάθε είδους, που συνεχίζουν τη δράση τους ανενόχλητοι,

σύνορα ανοίγουν κατά το δοκούν ή κλείνουν, χωρίς καμία λύπηση,

καταπατώντας κάθε είδους συμφωνίες & συνθήκες…

Διατάγματα των Συνταγμάτων μας καταπατούνται καθημερινά, με σκοπό να ψηφιστούν ύπουλοι νόμοι,

που θα μας καταβυθίσουν ακόμη περισσότερο σε χάος & σκοταδισμό…

Κι ένα δντ με κάθε είδος διεθνών κορακιών και τραπεζών να μας ρουφάνε το αίμα με πονηριά,

αληθινές βδέλλες, και να μας πετάνε έξω απ΄τα σπίτια μας, από το προσωπικό μας άσυλο,

καταστρέφοντας τις ζωές και τα όνειρά μας για ένα Καλύτερο Κόσμο, που αδιάκοπα χειροτερεύει,

με έναν απάνθρωπο τρόπο,

που δείχνει να μην έχει κανένα πισωγύρισμα &

χωρίς καμία αχτίδα φωτός κι ελπίδας να φαίνεται στον ορίζοντα…

Ενώ οι άδικοι πόλεμοι συνεχίζονται σε πολλά μέρη αυτού του Κόσμου, 

παρά τις απέλπιδες εκκλήσεις μας να σταματήσουν,

μιας και οι περισσότεροι δεν έχουν ουσιαστικό λόγο ύπαρξης,

αλλά ως μοναδικό τους σκοπό το ασύστολο & άδικο κέρδος,

σε βάρος άτυχων ανθρώπων που η μοίρα τούς έφερε πάνω στα ματωμένα αυτά μονοπάτια… 

Κανένας σεβασμός πια στην ανθρώπινη ζωή, τις ανθρώπινες αξίες, τα νεανικά όνειρα,

την αξιοπρέπεια και τα δικαιώματα μιας ολόκληρης ζωής αγώνων των ηλικιωμένων…

Κι εκεί και σε πολλά άλλα μέρη… Στη Γαλλία, στην ΕΕ, παντού…

Σε όλο τον Κόσμο… αλλού περισσότερο κι αλλού λιγότερο…

Τα ίδια παντού… το βιώνουμε οι περισσότεροι άνθρωποι σε κάθε μήκος & πλάτος της Yφηλίου πια…

η υπομονή μας έχει ξεπεράσει τα όριά της, εδώ και πολύν καιρό…

.

Paris -and France, in general- is presently «boiling»…

People is full of indignation there, as well, with all what happens around us:

social injustice, absence of social state, unemployment,

new social security law & new forms of modern slavery,

political corruption, that doesn´t make any distinction of  political ideology:

we are totally disappointed even from those ones who we used to consider as our last hope…

Deprivation of basic human rights, forms of freedom and of any right are lost,

matters that we have fought for during decades or even centuries;

refugees are abandonned, deceived, abused by any kind of modern slavers,

that continue their illegal actions, without any disturbance,

taking the benefit of poor and desperate peoples,

frontiers open or close without any rule, without any drop of compassion or respect,

breaking any type of laws, agreements, treaties…  

Decrees of our Constitutions are violated daily, in order treacherous laws to be voted,

having as their only intention not our protection,

but our deep sinking in more caos, darkness, obscurantism…

And always just beside an imf -declaring very often that has mistaken in its economic policies, but

always continuing the same destructive and disastrous techniques- together with any kind of

international vultures and banks,

that are sucking our blood with subtle manners, like real leeches,

throwing us out of our houses, 

invading our personal shelters without even the more basic element of respect,

destroying our lifes and dreams for an Ideal, a Better World, which continuously worsens,

in a totally inhumane way,

that seems of having no coming back &

without any ray of light or hope appearing far at the horizon…

While unfair wars are continuing in many locations of this World,

despite our hopeless appeals ad hominem to stop,

since most of them have not a substantial reason of existence,

but, as their unique purpose, the raw & totally unjust benefit,

against unfortunate peoples, whose Fate brought them over such bloody trails…

There is no respect anymore for human life, human values, youthful dreams,

the dignity and the rights of an entire life’s struggles of our elderly people…

There, in France, in EU and in many other places…

We definitely don’t exagerrate if we say that this happens everywhere actually… in certain places

more, in others less…

But, nevertheless, it appears everywhere… little by little… more or less… we experiment it,

everyday more and more,

most of us,

people from every length and width of the Globe…

our patience has already surpassed the limits, long ago…

.

Paris -y Francia, en general- está «hirviendo»…

La gente se siente muy indignada, ahí también,

con todo lo que ocurre actualmente en nuestro alrededor:

injusticia social, ausencia del estado social, paro, nueva ley de seguridad social en UE & nuevas formas

de esclavitud moderna,

desaparición y extinción total de la (ex-) clase media, 

corrupción política, que no se distingue ni de partido y tampoco de ideología política:

nos han desilusionado incluso los que considerábamos como nuestras últimas esperanzas.

Privación y pisoteo de los derechos humanos más básicos, se pierdan nuestra libertad y derechos,

para los que hemos luchado durante decenios o, incluso durante siglos enteros;

refugiados se abandonan, se engañan y se defraudan,

convirtiéndose en víctimas y presa de cada tipo de traficantes,

quienes siguen «sus labores» sin ninguna molestia,

mientras fronteras abren y cierran según los deseos y los beneficios de los gobernantes,

sin ningún tipo de compasión, ninguna merced, 

pisoteando acuerdos y convenios…

Decretos de nuestras Constituciones están violándose contínuamente, cada día más,

con la meta de votación de «reformas» y leyes 

que su propósito fundamental es hundirnos todavia más en caos y oscuridad total…

Y el fmi, acompañado por todo tipo de cuervos carnivoros y bancos que nos chupan la sangre,

pasándose por astutos,

como verdaderas sanguijuelas, 

echándonos fuera de nuestros hogares, de nuestro asilo personal y propio, 

destruyendo nuestras vidas y sueños para un Mundo Mejor, un Mundo Ideal,

que se empeora contínuamente y sin parar,

de un modo totalmente inhumano,

que no demuestra algún contratiempo,

sino una caída fija y contínua,

sin ningún rayo de luz o esperanza en el horizonte lejano…

Mientras las guerras injustas en varias y muchas partes de este Mundo nunca terminan,

a pesar de nuestros ruegos desesperados para que se detengan,

ya que la mayoría de ellas no tienen razón de existencia,

pero como única meta la ganancia flagrante,

contra unas almas desafortunadas,

que sus Destinos de Vida les trajo a tales caminos sangrientos…

Ningún respeto a la vida humana, a los valores humanos, los sueños juveniles, 

la dignidad y los derechos de una vida llena de luchas de las personas mayores…

Ahí, en Francia, en todo UE, pero también en muchos más lugares…

Sin embargo, este fenómeno aparece por todas partes… poco a poco… más o menos… lo estamos

experimentando todos, cada día más, cada vez más, la mayoría de todos nosotros, gente de cualquier

parte del Mundo… nuestra paciencia ha superado ya sus límites desde hace mucho tiempo….

.

.

.

.

.

.

.

31-03-2016 / 19 & 20 & 24-04-2016

France’s #NuitDebout has been compared to the #Occupy and #M15 movements. But there’s a clear difference, #NuitDebout was born out of street revolts that continue alongside the square occupations.

Source / Fuente / Πηγή: stimulator – YouTube, TARANIS NEWS– YouTube

.

2 σχόλια / 2 απόψεις > ενθουσιασμός, ελπίδα & αμφιβολία…

2 comments / 2 points of view > enthusiasm, hope & doubt…

2 comentarios / 2 puntos de vista > entusiasmo, esperanza & dudas…

Dustin Sherwood

Dustin Sherwood Πριν από 4 ημέρες – 4 days ago
Fantastic, really nice to hear the perspectives of people there. I hope the movement comes up with a list of anti-capital demands (demanding guaranteed work for all citizens in national or communal production, guaranteed housing, etc) and the removal of capital interests from the political process (I’m sure it’s a problem everywhere, I know it’s bad here in the US)
.

Anas

Anas Πριν από 4 ημέρες  – 4 days ago
Sorry, but as a french young(I think) anarchist, I have to say: Stop! Stop being that enthousiastic for this movement, Nuit Debout is just another Occupy movement, this is useless, this is just intellectual masturbation. This is a «citizenist» movement, which means this movement wants the people to be a part of the system, not to change everything, but to change some little things and the fact is: It is a pacifist movement. I’m not an insurrectionally anarchist, but, personally, I think this movement isn’t going far enough. And, as an organized anarchist in CGA(Coordination of Anarchist Groups), I think this type of movements is just breaking our organisations and could even create some authoritarians, like the Indignados movement did in Spain with Podemos… I personally think the movement against the Loi El Khomry is more interesting and active. There are also some good points in this movement, but, there are not enough criticism against it. (Sorry, my english expression is terribly bad)
.
Source / Fuente / Πηγή: stimulator – YouTube
.
.

Ως επίλογος / As an epilogue / Como epílogo

Noam Chomsky: Is There an Alternative?

Noam Chomsky: Hay alguna alternativa?

Νόαμ Τσόμσκι: Υπάρχει εναλλακτική λύση;

>

*

 

3 σκέψεις σχετικά με το “France’s Growing Insurrection / Η Αναπτυσσόμενη Εξέγερση στη Γαλλία / La Insurrección Creciente en Francia

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s