Η άμεση δημοκρατία και η αναρχική ανθρωπολογία του David Graeber

Αναδημοσιεύει ο Παύλος, το πολύ αξιόλογο κατά τη γνώμη του, κείμενο του Γιώργου Οικονόμου, με αυθεντικό τίτλο «Άμεση Δημοκρατία ή Αναρχία»

(Για να είναι περισσότερο ευκολοδιάβαστο, από τεχνική καθαρά άποψη, πήρα το θάρρος και το χώρισα σε κεφάλαια με τίτλους)

….

Το κείμενο είναι κριτική του βιβλίου του David Graeber, Αποσπάσματα μιας αναρχικής ανθρωπολογίας, (Εκδόσεις, Στάσει εκπίπτοντες, Αθήνα, 2007)

Το θέμα του βιβλίου του David Graeber

Στο βιβλίο αυτό ο αμερικανός ανθρωπολόγος David Graeber (D. G.) ασχολείται με τις κοινωνίες στις οποίες δεν υπάρχει κράτος και αγορά και χαρακτηρίζονται από συλλογικές διαδικασίες λήψεως αποφάσεων. διαβλέπει δε σε αυτές ότι υπάρχει μια «αντιεξουσία» ή μια αναρχική τάση. Σημειωτέον ότι οι κοινωνίες αυτές είναι σχεδόν όλες ολιγάριθμες και «πρωτόγονες», με την έννοια ότι βασίζονται στην οικογενειακή συγγένεια και το φυλετικό σύστημα, όπως οι Piaroa στους παραπoτάμους του Ορινόκο, οι Tiv στον ποταμό Benue της Νιγηρίας, οι Malagacy της ορεινής Μαδαγασκάρης, ή οι κοινωνίες του Αμαζονίου που μελέτησε ο P. Clastres.

Συγκρίνει επίσης τις κοινωνίες αυτές με τις πόλεις της αρχαίας Ελλάδας και υποστηρίζει ότι μοιάζουν στην πολιτική οργάνωση με τις δημοκρατικές πόλεις.

Αναρχία και άμεση δημοκρατία – διαφορές

Στην προσέγγιση αυτή του David Graeber, όπως σε όλες άλλωστε τις σχετικές προσεγγίσεις, το κύριο χαρακτηριστικό είναι ότι δεν εξετάζει τι σημαίνει άμεση δημοκρατία – το πολίτευμα της άμεσης δημοκρατίας – με συνέπεια να δημιουργούνται πολλά προβλήματα. Αυτά είναι εμφανή όταν χρησιμοποιούνται οι όροι «αντιεξουσία», «αναρχισμός», «συμμετοχική δημοκρατία», «πλειοψηφική δημοκρατία στην επίσημη κοινοβουλευτική της μορφή» ως συνώνυμα της άμεσης δημοκρατίας (σ. 94). Αλλά και όταν ο D. G. λέει ότι ο Μακιαβέλλι συνέλαβε την ιδέα μιας «αβασίλευτης δημοκρατίας» (σ. 98), δεν είναι ακριβές, διότι αυτό που συνέλαβε ο φλωρεντίνος στοχαστής ήταν η ιδέα της αβασίλευτης πολιτείας (res publica, repubblica). Ίσως να φταίει η ελληνική μετάφραση που αποδίδει λανθασμένα τον αγγλικό όρο «republic» με τον όρο «δημοκρατία». Χρειάζονται συνεπώς κάποιες διευκρινίσεις.

Kατ’ αρχάς η αντιεξουσία ως ιδεολογία ελάχιστη σχέση έχει με την άμεση δημοκρατία. Όπως τουλάχιστον έχει διαμορφωθεί από τους κλασικούς Μπακούνιν, Κροπότκιν, Προυντόν, ο αναρχισμός σημαίνει, ανάμεσα σε άλλα, κοινωνία χωρίς εξουσία και κυβέρνηση, χωρίς υπακοή στον νόμο και σε οποιαδήποτε εξουσία (σ. 3).

Αντιθέτως η άμεση δημοκρατία χαρακτηρίζεται από υπακοή τόσο στους νόμους, διότι οι νόμοι θεσπίζονται από όλους του πολίτες ελευθέρως στην εκκλησία του δήμου, όσο και στην εξουσία, διότι αυτή δεν είναι μια αλλοτριωμένη εξουσία, ιδιοκτησία του ενός, των ολίγων ή ιδιωτών αλλά ασκείται εξίσου από όλους τους πολίτες «υποχρεωτικώς», καταργώντας έτσι το κράτος και τη γραφειοκρατία. Αυτή άλλωστε είναι η μεγάλη επινόηση της δημοκρατικής πολιτικής: η εξουσία δεν ανήκει σε κανέναν, ασκείται από όλους τους πολίτες.

Η δημοκρατία σαν ελληνική επινόηση ή όχι

Ο συγγραφέας δέχεται αυθαιρέτως, χωρίς δηλαδή κάποια ένδειξη ή τεκμήριο, ότι υπήρξαν «πολλές εξισωτικές κοινωνίες, και μάλιστα πολύ πιο εξισωτικές από την Αθήνα πριν από το 500 π.Χ.» (σ. 95). Με τέτοιες αστήρικτες εμμονές δεν προχωρεί ο διάλογος και η επιστήμη που θέλει να συγκροτήσει ο D. G. Αυτό που θέλει να αναιρέσει ο Αμερικανός ανθρωπολόγος είναι η αντίληψη ότι η δημοκρατία, όπως η επιστήμη και η φιλοσοφία, είναι ελληνική επινόηση.

H αντίληψη όμως αυτή έχει αναλυθεί και υποστηριχθεί ποικιλοτρόπως και δεν θα επιμείνω ιδιαιτέρως εδώ. Θα ασχοληθώ κυρίως με την άποψή του ότι υπάρχουν και άλλες κοινωνίες που «λαμβάνουν συλλογικές αποφάσεις» βασισμένες στην ισηγορία και στη συναινετική διαδικασία και ότι αυτό τις προσεγγίζει με την άμεση δημοκρατία (σ. 94).

Κανείς δεν αμφισβητεί ότι σε αρκετούς σχηματισμούς υπάρχουν αυτές οι πρακτικές, αυτό όμως δεν τους καθιστά αυτομάτως δημοκρατίες με την έννοια που έχουμε σχηματίσει για την άμεση δημοκρατία. Στο πλαίσιο αυτό πρέπει προκαταρκτικώς να διευκρινισθούν, ορισμένες απόψεις του D. G. που δηλώνουν την ελλιπή εικόνα που έχει για την αρχαία Ελλάδα και ιδίως τη δημοκρατία. Όταν λ.χ. προσάπτει στην αρχαία Ελλάδα ότι ήταν «μια από τις πιο ανταγωνιστικές κοινωνίες» (σ. 97) και θεωρεί ότι ένδειξη αυτής της ανταγωνιστικότητας ήταν η μετατροπή των πάντων σε «δημόσιο διαγωνισμό» (αθλήματα, φιλοσοφία, δραματική ποίηση), αυτό σημαίνει ότι ουσιαστικά δεν έχει κατανοήσει τον αγωνιστικό χαρακτήρα της αρχαίας πόλεως που έχουν περιγράψει εύστοχα συγγραφείς όπως ο J. Burkchardt και η H. Arendt. Αγωνιστικός στην προκειμένη περίπτωση σημαίνει κατόπιν αγώνος, κατόπιν ευγενούς συναγωνισμού και άμιλλας – όχι ανταγωνισμού. Σημαίνει τον αγώνα για να γίνεις καλύτερος, να αποκτήσεις φήμη και δόξα, όχι να βλάψεις ή να καταστρέψεις τον άλλον, τον συναγωνιζόμενο.

Όταν επίσης o D. G. γράφει (σ. 72) ότι «η αυτοκρατορία των Αχαιμενιδών ήταν αρκετά ελαστική όσον αφορά τον καθημερινό έλεγχο των υποτελών της εν συγκρίσει με τον έλεγχο που ασκούσαν οι Αθηναίοι στους δούλους τους», δεν επιχειρηματολογεί ούτε παραθέτει βιβλιογραφικές παραπομπές. Επί πλέον είναι προβληματική η άποψη του D. Graeber ότι «η πλειοψηφική δημοκρατία αποτέλεσε στις απαρχές της έναν, κατά βάση, στρατιωτικό θεσμό» (σ. 94) – την άποψη αυτή επαναλαμβάνει παραλλαγμένη πιο κάτω: «οι αποφάσεις στην αρχαία Ελλάδα λαμβάνονταν από μια ένοπλη μάζα», είτε στην αριστοκρατία, είτε στην ολιγαρχία είτε στη δημοκρατία (σ. 97). Η αλήθεια είναι ότι στην Αθήνα οι αποφάσεις δεν λαμβάνονταν από την «ένοπλη μάζα» αλλά από τους άοπλους πολίτες. Η άποψή του θα ήταν σωστή για τα άλλα πολιτεύματα εάν άλλαζε την διατύπωση ως εξής: στα αριστοκρατικά και ολιγαρχικά πολιτεύματα η εξουσία ασκείται και οι αποφάσεις λαμβάνονται μόνο από αυτούς που έχουν τη δυνατότητα να φέρουν όπλα.

Επίσης φέρνει ως παράδειγμα τον μισθοφορικό στρατό των Μυρίων από την Κύρου Ανάβαση του Ξενοφώντα (σ. 98).

Τι σημαίνει άμεση δημοκρατία – διαφορές με τις συλλογικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων και τον εξισωτισμό

Αυτό όμως δεν είναι παράδειγμα άμεσης δημοκρατίας, διότι η συλλογική διαδικασία λήψεως ορισμένων αποφάσεων δεν ταυτίζεται με την άμεση δημοκρατία. Είναι στοιχείο της άμεσης δημοκρατίας αλλά απουσιάζουν πολλά άλλα, όπως η κλήρωσις των αρχόντων και η εναλλαγή στα αξιώματα, η διαρκής ρητή αυτοθέσμιση, η αμφισβήτηση των υπαρχόντων νόμων, θεσμών και συλλογικών παραστάσεων, η κυριαρχία του γραπτού νόμου και όχι των ατόμων και των εθίμων, η δημιουργία καινούριων εννοιών, δηλαδή η εννοιοποίηση των πρακτικών του ατομικού και του συλλογικού βίου, η διαρκής διερώτηση και συζήτηση για το νόμο και τη δικαιοσύνη, η έλλογη διαδικασία των αποφάσεων και όχι υπό την επήρεια μάγων, μαγισσών και τεράτων. Η μαγική σκέψη έχει υπερβαθεί στον ελλαδικό χώρο ήδη από την εποχή του Ομήρου και η μυθική από τον 6ο αιώνα. Τα χαρακτηριστικά αυτά διαφοροποιούν τη δημοκρατία από τις προαναφερθείσες «πρωτόγονες» κοινωνίες.

Η κύρια διαφορά είναι ότι αυτές οι πρωτόγονες κοινωνίες δεν χαρακτηρίζονται από την ρητή αυτοθέσμιση των ίδιων των ανθρώπων, δηλαδή η αυτοδιαχείρισή τους γίνεται σε δεδομένο πλαίσιο άπαξ δια παντός, χωρίς καμία μεταβολή και αλλαγή. Η κοινότητα πορεύεται βάσει των υπαρχόντων συνηθειών, εθίμων και «άγραφων νόμων». Δεν τίθεται θέμα ρητής νομοθετικής δραστηριότητας, αμφισβήτησης του νόμου και του θεσμού, πράγμα που προϋποθέτει αλλαγή των ατόμων, αλλοίωση της σύστασης του ανθρώπου, όπως το είχε δει ο Rousseau. «Επομένως, γράφει ο Καστοριάδης, όταν μιλάμε για δημοκρατία, δεν πρέπει να έχουμε κατά νου μόνο την ύπαρξη μιας συνέλευσης που διαβουλεύεται και αποφασίζει συναινετικά ούτε την απουσία κυρίαρχης ομάδας. Η ελληνική δημιουργία της δημοκρατίας και της πολιτικής είναι δημιουργία ρητά αυτοθεσμίζουσας δραστηριότητας του κοινωνικού συνόλου». Θα συμπλήρωνα ότι η διαφορά αυτή μπορεί να γίνει κατανοητή και από μια άλλη πλευρά. Ναι μεν σε αυτές τις πρωτόγονες κοινωνίες μπορεί να υπάρχει το πολιτικό, με την έννοια της αυτοδιαχείρισης και της συλλογικής συνέλευσης, όπως τονίζει ο Detienne και ο Abélès , εν τούτοις απουσιάζει η πολιτική, με την έννοια της συλλογικής αμφισβήτησης των θεσμών και της ρητής αυτοθέσμισης. Με άλλα λόγια απουσιάζει το κεντρικό και μείζον αίτημα του νόμου και η συζήτησή του: γιατί αυτός ο νόμος και όχι κάποιος άλλος, τι σημαίνει ότι ένας νόμος είναι δίκαιος, τι σημαίνει δικαιοσύνη. Η διερώτηση αυτή έχει ως συνέπεια στις ελληνικές πόλεις ο νόμος να καταστεί γραπτός και να αποκτήσει φωνή (Εcrire la loi, la faire parler), και στις δημοκρατικές επί πλέον να καταστεί υπόθεση όλων των πολιτών.

Η δημοκρατία σαν τρόπος βίου, συλλογικός και ιδιωτικός

Το πρόβλημα εν τέλει με τους συγγραφείς αυτούς είναι ότι χρησιμοποιούν πολύ γενικά και χαλαρά τον όρο δημοκρατία, αφού χαρακτηρίζουν δημοκρατίες και τα σημερινά πολιτεύματα, και επί πλέον διατυπώνεται η απορία «αν γνώρισαν ποτέ, πραγματικά, οι Αθηναίοι το δημοκρατικό πολίτευμα». Θα πρέπει ακόμη να σημειωθεί ότι η δημοκρατία δεν είναι απλώς θεσμοί και συλλογικές διαβουλεύσεις αλλά και τρόπος του βίου, συλλογικός και ιδιωτικός. είναι το ευρύτερο ήθος της πόλεως που είναι αποτέλεσμα και προϋπόθεση του πολιτικού βίου. Προκύπτει από, και συνεπάγεται, τις πολιτισμικές δημιουργίες που επιτρέπουν την εξατομίκευση του πολίτη, την έξοδό του από την μάζα και τη συγκρότηση της προσωπικότητάς του. με άλλα λόγια την απόκτηση της ατομικής ελευθερίας του που εκφράζεται στον ιδιαίτερο τρόπο του βίου, στο αίσθημα ασφαλείας και προστασίας, στην εμπιστοσύνη στις δυνάμεις του και στην αυτοεκτίμησή του. Αυτά συνοδεύονται από την αφύπνιση του πνεύματος και την εντρύφησή του στις ποικίλες δημιουργίες της πόλεως και την ενσυνείδητη απόλαυσή τους (ποίησις, θέατρο, γλυπτική, αρχιτεκτονική, ιστορία, φιλοσοφία, μουσική, λόγος, επιστήμη). Με άλλα λόγια οι αξίες του δημοκρατικού ήθους αποτυπώνονται στον τρόπο του βίου και στην οργάνωση του ευρύτερου κοινωνικού και φυσικού χώρου, στοιχειοθετούν τον πολιτισμό του (από το πόλις, όπως και ο πολίτης, η πολιτική, το πολιτικό). Αυτά είναι αποτελέσματα της απελευθέρωσης του ατόμου από τον μύθο και το θείον, από τα τέρατα, τους δαίμονες και τη μοίρα, που το κρατούσαν εγκλωβισμένο στην άγνοια, στο πνεύμα των προγόνων και της φυλής, στον φόβο, τις προκαταλήψεις και τις δεισιδαιμονίες, στο υπερφυσικό και το ά-λογο. Mε άλλα λόγια δεν δυνάμεθα να διαχωρίσουμε την πολιτική θέσμιση υπό τη στενή έννοια από την ευρύτερη ολική θέσμιση της κοινωνίας, όπως τόνισε ο Ρουσσώ και ο Καστοριάδης. Σύμφωνα με αυτούς η θέσπιση νέων νόμων, η θέσμιση της κοινωνίας προϋποθέτει ριζική και ουσιαστική αλλαγή των ατόμων, αλλοίωση της «φύσης» τους.

Η δημοκρατία, όντως είναι ελληνική επινόηση

Στο πλαίσιο λοιπόν αυτό, η δημοκρατία υπήρξε ελληνική επινόηση, και είναι αλήθεια ότι από αυτήν εμπνεύσθηκε ο Δυτικός κόσμος στην προσπάθειά του να απελευθερωθεί από τη θεοκρατία και την απολυταρχία του Μεσαίωνα, για να συγκροτήσει το απελευθερωτικό του πρόταγμα, να επινοήσει ξανά την επιστήμη, τη φιλοσοφία, την έννομη δικαιοσύνη και τα δικαιώματα του ανθρώπου.

Το ενδιαφέρον, άλλωστε, η περιέργεια και η έρευνα για τους άλλους λαούς και τους άλλους πολιτισμούς είναι δημιουργία του ελληνοδυτικού πολιτισμού (Εκαταίος, Ηρόδοτος, κ.ά.).

 

Ιστορικές συγκρίσεις

Όπως γίνεται αντιληπτό δεν θα περίμενε η ανθρωπότητα να ανακαλυφθούν από τους ανθρωπολόγους του 20ου αιώνα οι κοινωνίες του Αμαζονίου, της Ουκρανίας ή της Αιθιοπίας, για να εμπνευσθεί. Δεν έχουμε άλλωστε ακόμη παραδείγματα κοινωνιών που να έχουν εμπνευσθεί από τους Piaroa, από τους Malagacy, από τους Ochollo των ορέων Gamo της Ν. Αιθιοπίας ή από τους Κοζάκους της Ουκρανίας του 15ου-17ου αιώνα. Ίσως εμπνευσθούν οι σημερινοί αναρχικοί και αντιεξουσιαστές για να εμπνεύσουν και να παραδειγματίσουν τους αναρχικούς του μέλλοντος. Το καλύτερο όμως παράδειγμα θα ήταν η έμπρακτη συμβίωση σε τέτοιες κοινωνίες και όχι μόνο η απλή παρατήρησή τους από την «ουδέτερη» οπτική του επιστήμονα ερευνητή. Οι αξίες που αναγνωρίζει κανείς δεν είναι κυρίως για θεωρητική επεξεργασία όσο για να τις ενστερνισθεί και να τις εφαρμόσει στην πράξιν, ως οδηγό στον τρόπο υπάρξεως και στον τρόπο του βίου του.

Ωστόσο, αν σήμερα δεχόμαστε τις αξίες της αρχαίας ελληνικής δημοκρατίας αιτιολογώντας – και όχι δικαιολογώντας – τους αποκλεισμούς των δούλων και των γυναικών, εν τούτοις είναι πολύ προβληματικό να δεχόμαστε τις αξίες πρωτόγονων κοινωνιών που εδράζονται σε τέτοιους αποκλεισμούς. Με άλλα λόγια, σημερινές κοινωνίες με θεσμούς αυτοδιαχείρισης και συλλογικών αποφάσεων αλλά με αποκλεισμούς κοινωνικών στρωμάτων, όπως συμβαίνει με τις πρωτόγονες αυτές κοινωνίες, σύμφωνα με τις έρευνες των ανθρωπολόγων, είναι δύσκολο να χαρακτηρισθούν δημοκρατικές. Αναρωτιέται βέβαια κανείς πως οι ίδιες αυτές κοινωνίες θα χαρακτήριζαν ή θα ονόμαζαν την οργάνωσή τους. Μπορεί να περιέχουν συλλογικές συναινετικές διαδικασίες λήψεως αποφάσεων και ίσως αντιεξουσιαστικά ή αναρχικά χαρακτηριστικά, όπως πιστεύει ο D. Graeber, αλλά δημοκρατίες δεν είναι.

Ίσως θα ήταν σωστότερο να παρομοιασθούν με τις άλλες ελληνικές πόλεις που έχουν ολιγαρχίες ή αριστοκρατίες ή ακόμη με τις αρχαϊκές πόλεις, όπως κάνει ο M. Detienne και ο J.-P. Latouche. Άλλωστε η «συναίνεση» που υπάρχει στις εν λόγω πρωτόγονες κοινωνίες (Ochollo, Malagacy, Κοζάκους) – στην οποία επιμένουν ο D. G. και οι άλλοι και μάλιστα την αντιπαραθέτουν στην άμεση δημοκρατία – φαίνεται να ταιριάζει καλύτερα στην περίπτωση του μισθοφορικού στρατού που περιγράφει ο Ξενοφών (Kύρου ανάβασις), καθώς και στη σπαρτιατική κοινότητα των ὁμοίων (γερόντων, ἐφόρων και ἀπέλλας).

Οι απόψεις αυτές δεν διέπονται φυσικά από κάποιο πνεύμα «ελληνοκεντρισμού» ή «δυτικοκεντρισμού», απλώς εκφράζουν μια ιστορική και πολιτική αλήθεια. Όπως είναι αλήθεια το ότι οι Ρωμαίοι επινόησαν την res publica (και στους Νέους Χρόνους την εισηγήθηκε ο Μακιαβέλλι), χωρίς αυτό να σημαίνει ότι κηρύσσεται κάποιος ιταλοκεντρισμός.

Το ίδιο ισχύει και για τον Διαφωτισμό και τις επαναστάσεις του 17ου-18ου αιώνα με τα κηρύγματα για τα ανθρώπινα δικαιώματα και την ισότητα όλων των ανθρώπων. Είναι μια δημιουργία και κατάκτηση του Δυτικού κόσμου χωρίς η ιστορική αυτή πραγματικότητα να σημαίνει ιδεολογικό «δυτικοκεντρισμό». Άλλωστε οι επινοήσεις δεν είναι μόνο θετικές αλλά και αρνητικές, όπως λ.χ. η αντιπαλότητα της νεωτερικότητας προς την αρχαία δημοκρατία και η υιοθέτηση του αντιπροσωπευτικού πολιτεύματος. Επίσης η ιδεολογική βαρβαρότητα και μισαλλοδοξία που επινόησαν, εν αγαστή συνεργία, οι βυζαντινοί ρωμαίοι αυτοκράτορες, οι χριστιανοί θεολόγοι, οι «πατέρες της εκκλησίας» και οι Πατριάρχες, είναι μια ιστορική αλήθεια που δεν εκφράζει κάποιον βυζαντινοκεντρισμό ή χριστιανοκεντρισμό, παρά μόνο για τους νεοορθόδοξους ελληνοχριστιανούς και τους αμετανόητους βυζαντινολάτρες.

Η δημοκρατία όχι σαν ουτοπία και φαντασία, αλλά σαν ανθρώπινη δημιουργικότητα

Τα προβλήματα του βιβλίου δεν περιορίζονται μόνο στη δημοκρατία αλλά και σε άλλες περιοχές. Όπως λ.χ. όταν ο συγγραφέας τοποθετεί τις απόψεις του στην κατηγορία του «ουτοπισμού», ακυρώνοντας έτσι εξ ορισμού την εμβέλειά τους και την πειστικότητά τους (σ. 3, 13, 70). Ο πολιτικός ουτοπιστής, με την έννοια αυτού που οραματίζεται πράγματα που δεν έχουν τόπο, δηλαδή είναι ανέφικτα, ανεφάρμοστα, θα μπορούσε να χαρακτηρισθεί ονειροπόλος, φαντασιόπληκτος ή «κόπανος» (για να χρησιμοποιήσω τον όρο που ο ίδιος ο D. Graeber υιοθετεί). Πάντως το πρόταγμα της αυτονομίας δεν είναι ουτοπία αλλά ευτοπία της ουσιαστικής δημοκρατίας.

Επίσης εγείρεται το ερώτημα τι σημαίνει η έκφραση «φαντασιακή αντιεξουσία» (imaginary antipower); (σ. 27). Ο όρος φαντασιακός (imaginaire, imaginary), απ’ όσο γνωρίζω, χρησιμοποιείται στην Ευρώπη με δύο σημασίες, μία του Λακάν και η άλλη του Καστοριάδη. Αλλά και με τις δύο σημασίες η έκφραση αυτή του D. G. δεν στοιχειοθετεί αναγνωρίσιμο νόημα.

Προβληματική είναι επίσης η θέση του ότι η «αντιεξουσία είναι πρώτα και κύρια ριζωμένη στην φαντασία» (σ. 38). Η «αντιεξουσία» δεν είναι εγγεγραμμένη στα γονίδια του ανθρώπου, διαφορετικά θα έπρεπε όλες οι «ανακαλυφθείσες» πρωτόγονες φυλετικές κοινωνίες να ήταν αντιεξουσιαστικές και απολύτως εξισωτικές.

Ούτε άλλωστε η δημοκρατία είναι φυσική ή βιολογική ιδιότητα, αυθόρμητη, εγγενής και γενικευμένη. δεν οφείλεται στην τύχη, σε ευνοϊκές αντικειμενικές συνθήκες ή σε αναδιάταξη περιέργων δυνάμεων που της επιτρέπουν να ανθίσει. Η υπόθεση ότι σε ένα «αρχικό» στάδιο η ανθρωπότητα έχει την τάση αυτοπροσδιορισμού και ισότητας θυμίζει, τηρουμένων των αναλογιών, την ησιόδεια και πλατωνική αντίληψη περί ιστορίας ή την ρουσσωϊκή ειδυλλιακή πρωτοκατάσταση της «φυσικής ευδαιμονίας». Αυτό που ισχύει είναι αντιθέτως η πρωταγόρεια σύλληψη της κοινωνίας και της ιστορίας. Εν ολίγοις η δημοκρατία, η αυτονομία, είναι ανθρώπινη δυνατότητα και πρόταγμα, είναι ανθρώπινη δημιουργία που οφείλεται στην επιθυμία και τον αγώνα κοινωνικών στρωμάτων, στην ενσυνείδητη και έλλογη θέλησή τους για ελευθερία, ισότητα, δικαιοσύνη, αξιοπρέπεια, αυτονομία. Είναι θεσμός και θέσμιση. Είναι φαντασιακή δημιουργία, επινόηση του κοινωνικού φαντασιακού, όχι άπαξ δια παντός αλλά δημιουργία βαθμιαία και σταδιακή. Μπορεί οι προσπάθειες αυτές να είναι λιγοστές, και να «μοιάζουν με μικρά ξέφωτα στο τεράστιο δάσος των άγριων ανισοτήτων και φυσικών ιεραρχιών», όπως σωστά επισημαίνει ο Μ. Detienne, όμως είναι οι κοιτίδες και οι τροφοί του δημοκρατικού προτάγματος, της ελευθερίας και της ισότητας.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Πηγή: Το παραπάνω κείμενο του Γ. Οικονόμου, πρωτοδημοσιεύθηκε στην Eλευθεριακή κίνηση, τ. 18, Φεβρουάριος 2009 και υπάρχει επίσης στο μπλογκ του  Γ. Οικονόμου:

http://oikonomouyorgos.blogspot.gr/2013/01/blog-post.html

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Σύντομος δικός μας σύνδεσμος:  http://wp.me/pPn6Y-g9j

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Για επικοινωνία: ormithiella@hotmail.gr

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

20 σκέψεις σχετικά με το “Η άμεση δημοκρατία και η αναρχική ανθρωπολογία του David Graeber

 1. Αναρχία = αυτονομία, αυτοδιάθεση, αυτοπροσδιορισμός

  Αν σε μια γεωγραφική περιοχή επιλεγεί μια μορφή οργάνωσης π.χ με τη μορφή της Άμεσης Συμμετοχής σε μια τοπική κοινότητα ή ομάδα, που λαμβάνει ομόφωνα αποφάσεις μόνο για τα μέλη της, τότε αυτό θα λεγόταν δικαίως Αν-αρχία: δηλαδή την απουσία της Εξουσίας (ανθρώπου απο άνθρωπο), εννοώντας την αυτεξούσια υπόστασή του ανθρώπου που διατηρεί τα στοιχεία εκείνα του πρωτογωνισμού που ο «πολιτισμός» του αφαίρεσε τεχνιέντως για να τον απομακρύνει απο τη φύση και άρα απο τον ίδιο του τον εαυτό.
  Έτσι και η Άμεση Δημοκρατία, σε μια άλλη γεωγραφική περιοχή, που διέπει τον εαυτό της απο τις αρχές και τις αξίες της αναρχικής θεώρησης, μπορεί να αποτελέσει μία απο τις πολλές μορφές οργάνωσης μιας ελευθεριακής κοινωνίας ανθρώπων που υιοθετούν τους νόμους της αυτοδιάθεσης, της αυτονομίας, της αυτοδιαχείρισης της κοινότητάς τους, είτε σε μικρότερη, είτε σε μεγαλύτερη γεωγραφική κλίμακα.

 2. Προς David Graber μέσω Παύλου,

  «Σημειωτέον ότι οι κοινωνίες αυτές είναι σχεδόν όλες ολιγάριθμες και «πρωτόγονες», με την έννοια ότι βασίζονται στην οικογενειακή συγγένεια και το φυλετικό σύστημα, όπως οι Piaroa στους παραπoτάμους του Ορινόκο, οι Tiv στον ποταμό Benue της Νιγηρίας, οι Malagacy της ορεινής Μαδαγασκάρης, ή οι κοινωνίες του Αμαζονίου που μελέτησε ο P. Clastres.
  Συγκρίνει επίσης τις κοινωνίες αυτές με τις πόλεις της αρχαίας Ελλάδας και υποστηρίζει ότι μοιάζουν στην πολιτική οργάνωση με τις δημοκρατικές πόλεις.»
  Δικά μου σχόλια :

  Έχουμε και άλλα πιο κοντινά (γεωγραφικά κια ιστορικά) παραδείγματα αναρχικής οργάνωσης μιας ολόκληρης συμπολιτείας για να ανατρέχουμε στον Αμαζόνιο!

  (http://ellines-albanoi.blogspot.gr/2010/01/blog-post_17.html)
  Την Σουλιώτικη Συμπολιτεία, που ιδρύθηκε γύρω στα 1500, την αποτελούσαν τα κύρια Σουλιτοχώρια, δηλαδή το Τετραχώρι και το Επταχώρι. Γύρω από αυτά, και κάτω από αυτά, υπήρχαν τα 66 χωριά των παρασουλιωτών περιοίκων. Το πολίτευμα της Σουλιώτικης Συμπολιτείας λειτουργούσε σύμφωνα με μια σειρά από άγραφους νόμους.
  Θεμελιώδεις θεσμοί(ι) ήταν :
  Η Εκκλησία του Δήμου.
  Η Γερουσία.
  Οι πολέμαρχοι με το πολεμικό Συμβούλιο.
  Η εκκλησία του Δήμου συνεδρίαζε στον Αη-Δονάτο σε κρίσιμες περιστάσεις, όταν επρόκειτο να ληφθεί σοβαρή απόφαση για πόλεμο ή για ειρήνη.

  «Σχετικά με την φυλετική προέλευση των Σουλιωτών υπάρχουν πάλι τελείως διαφορετικές απόψεις. Κατά την γνώμη του Άγγλου Λόρδου Βύρωνα οι Σουλιώτες ήταν γνήσιοι Ελληνες, απόγονοι των αρχαίων Ηρακλειδών.»
  Αν η παραπάνω εκδοχή ισχύει, η θέση της γυναίκας στη Σουλιώτικη Συμπολιτεία ειναι μια απτή απόδειξη οτι η «αθηναϊκή δημοκρατία» στα σουλιωτοχώρια αναβίωσε με την πιο ‘εξελιγμένη» της μορφή.

  Κάποιος ιστορικός παρατηρητής θα έπρεπε να ασχοληθεί σήμερα με το αφανισμένο Σούλι και να διερευνήσει τις πολιτικές αιτίες αφανισμού του.

  Για εμένα θα είχει ενδιαφέρον ο D.G. σαν ανθρωπολόγος να ερευνήσει τις ομοιότητες και το ιδιότυπο του ανθρώπινου χαρακτήρα των περήφανων ανθρώπων που διατρέχει την ανθρωπολογική εξέλιξη, είτε αυτός έζησε ως πρωτόγονος είτε μεταγενέστερα μέσα στο μεσαίωνα και δεν υποτάχτηκε στην ανάγκη (έστω κι αν η αρχαία ελληνική τραγωδία δίδασκε οτι «ανάγκα και οι Θεοί πείθονται»)

  Συγχωρέστε μου την όποια μεροληψία, λόγω συγγενούς καταγωγής…

 3. Κι επειδή ο Αριστόβουλος Μάνεσης πανεπιστημιακός καθηγητής και συνταγματολόγος, ήταν δάσκαλός μου, στα ατομικά συνταγματικά δικαιώματα, αν εκείνος τα υπογράφει τα παρακάτω ,τότε απαλλάσομαι απο το βάρος της υποκειμενικότητας.

  (http://rea.teimes.gr/byronlib/media/files/lec_pdf/Souliotes.pdf)

  «…σε ανθρώπους στους οποίους, όπως υποστηρίζει ο δικός μας Αριστόβουλος Μάνεσης, το
  δίλημμα «ελευθερία ή θάνατος» έγινε καθημερινό βίωμα, σε ηρωικές παρουσίες που επέλεξαν το θάνατο, επειδή ακριβώς ήθελαν να ζήσουν ελεύθεροι..

  …Στον έλεγχο των Σουλιωτών περιήλθαν σταδιακά άλλα εξήντα περίπου χωριά του Παρασουλίου, τα οποία
  απέσπασαν απο τους αγάδες του Μαργαριτίου και της Παραμυθιάς και τους πασάδες των Ιωαννίνων

  …Έτσι, οι κάτοικοι του Παρασουλίου απαλλάχθηκαν από την τουρκική δουλεία.
  Έ
  διναν, όμως, φόρο στη Σουλιώτικη Συμπολιτεία, στο πλαίσιο της οποίας λειτουργούσαν ελεύθεροι στην τουρκοκρατούμενη Ελλάδα κάτω από συνθήκες άμεσης Δημοκρατίας. «

 4. Απολαύστε και το καπέλωμα των αγώνων των Σουλιωτών, την παραχάραξη της ιστορίας και την υποστήριξη της δουλείας!

 5. Οσο έχουμε δασκάλους σαν τον Γ. Οικονόμου, έχουμε ελπίδες. Ο Γ. Οικονόμου μίλησε για την δημοκρατία στις πλατείες των «αγανακτισμένων», (υπάρχουν και τα βίντεο στο youtube) σε πολλές ελληνικές πόλεις, όπου τον κάλεσαν, και μακάρι αυτές οι προσκλήσεις για ομιλίες περί δημοκρατίας να συνεχιστούν. Από συλλόγους, συλλογικότητες, ομίλους, κλπ. Τέτοιον λόγο έχουν ανάγκη οι κοινωνίες μας σήμερα.

  Θραξ Αναρμόδιος

 6. Πραγματικά. Γιατί τώρα τελευταία αυτό που με απασχολεί διαρκώς είναι αν η θέση της γυναίκας στην Σου-β-λιώτικη πολιτεία είναι μια απτή απόδειξη πως η αθηναική δημοκρα-σ-ία αναβίωσε αυθεντικά και ειλικρινώς στα σουβλακοχώρια. Ένιωσα ένα εθνικό ρίγος να με συνταράσσει πατόκορφα. Στο Σούλι, στο Σούλι αδερφές μου!

 7. Αυτή η νατουραλοποίηση της εξουσίας μέσω ανθρωπολογικών μελετών. Και σιγά τα θέσφατα ρε φίλε. Που δυο μαλάκες είπανε πως δεν είναι η αντιεξουσία φυσική, γιατί αν ήτανε πώς τότε οι Τσιτσιχλάμπουρε του Ουζμπεκιστάν και οι Πασταφλωρακάγκου του Αμαζονίου δεν ήτο αντιεξουσιαστές. Ρε το έχετε κάψει τελείως? Και έχω σιχαθεί αυτή την πιπίλα της αρχαιοελληνικής δημοκρατίας. που η δημοκρατία προέρχεται από εμάς και ΕΜΕΙΣ είμεθα οι άξιοι έλληνες που θα τιμήσουμε τους προγόνους μας που ήταν η κοιτίδα του πολιτισμού. Ούτε στα μαλακισμένα εθνικά σχολειά τόση παλλινόστ-Υ-ση λέμε.

  • Ούτε πρωταπριλιάτικα αστειάκια δεν σηκώνετε ρε αδερφέ!
   Σιγά μη περίμενα την αθηναϊκή δημοκρατία -ολιγαρχία ιμπεριαλιστική- να μου πει για τα δίκια του δούλου και της γυναίκας!!!

  • αρχαιοελληνικη δημοκρατια δεν υπαρχει εχεις δικιο, προκειται περι εθνικιστικης πεοπαγανδας! αθηναιων δημοκρατια υπηρξε και μετα σε μερικες αλλες ελληνοφωνες πολεις! πρεπει να προσεχουμε τι λεμε γιατι κααδοκουν και πατριδολαγνοι. κατ εμε δυο ειναι οι μεγαλες ιστορικες επαναστασεις, η αθηναικη και η γαλλικη!

 8. Κοιτάχτε γύρω σας ρε παιδιά. Πού στο καλό βλέπετε την κοινωνία που πάει προς την αμεσοδημοκρατία? Εγώ αυτό που βλέπω είναι εκφασισμός, κοινωνία του θεάματος, συγκεντρωτισμοί, πατριαρχικά σκατά, διάχυτη συντήρηση, πλέγματα εξουσίας κάθε μορφής και κει που δεν τα φανταζόμαστε καν. Πού θα στηριχτούνε αυτά δλδ? Είναι δυνατόν αυτό το υπάρχον να γεννήσει ένα διαφορετικό υπάρχον αν δεν καταργηθεί? Αν δε σταματήσει να αναπαράγει αυτές τις εξουσιαστικές σχέσεις?

  • σιγουρα δεν πηγαινει καμια κοινωνια (που δεν ειναι βεβαια μια στατικη κατασταση) σε αμεσοδημοκρατια αυτονομια, ειναι βαθια ολιγαρχικη και απαθης και λιγα ειπες! ομως σε σχεση με την υπολοιπη δυση εχουμε γερο κινημα! στη βουλγαρια π.χ. μετα απο εικοσι χρονια κατεβηκε ο κοσμος σε διαδηλωσεις, και κατεβαιναν και 5-10 χιλιαδες νεοναζι. στη ρωσια το ιδιο περσι στις αντι πουτιν διαδηλωσεις, και το μονο οργανωμενο πολιτικο στο δρομο ειναι η ρωσικη αντιφα που μετα απο δεκα χρονια καταφερε να τσακισει τους νεοναζι(με πολυ βια) που απο παντοδυναμοι πλεον μονο μυστικα υπαρχουν! αλλα δεν υπαρχουν αριστερες αναρχικες συλλογικοτητες στεκια χωροι! ισπανια ιταλια γαλλια κατι γινεται

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s