Ακαδημία των Πολιτών-Ανοιχτά Λαϊκά Πανεπιστήμια σε όλη την Ελλάδα, για όσους θέλουν να προχωρήσουν τη γνώση τους.

wp.me/pPn6Y-eDR
Πρώτη φορά ακούω γι΄αυτό.
Ενδιαφέρον φαίνεται. Τσεκάρετε προσωπικά.

civilacademy.ucoz.org

Η Ακαδημία των Πολιτών λειτουργεί με τη μορφή μαθημάτων – σεμιναρίων. Προσκαλούνται να διδάξουν διακεκριμένοι καθηγητές και ειδικοί επιστήμονες της χώρας μας, που αναπτύσσουν έγκυρα αλλά εκλαϊκευμένα, επίκαιρα θέματα των ειδικοτήτων τους, αποβλέποντας στην ανάπτυξη του κριτικού διαλόγου και της διαλεκτικής σχέσης. Στα «σεμινάρια» αυτά συνδυάζεται η θεωρητική πρακτική με την βιωματική γνώση και ενισχύεται η αυτοπεποίθηση, η αυτενέργεια και η ενεργός διάδράση των συμμετεχόντων στην επιμορφωτική διαδικασία.

Η ιδέα του ‘Λαικού Πανεπιστημίου’ έχει τις απαρχές της στις απόψεις του Λουθηρανού πάστορα Grundtvig ( 1783-1872 ), του οποίου οι ιδέες ασκούν ακόμα και σήμερα σημαντική επιρροή στις εκπαιδευτικές πρακτικές που εφαρμόζονται στη Δανία, όπου τα ελεύθερα σχολεία και κολλέγια αποτελούν δημοφιλή στοιχεία της κληρονομιάς του.Η παρακολούθησή του δεν απαιτεί εκπαιδευτικές προϋποθέσεις (κατάκτηση μίας συγκεκριμένης σχολικής βαθμίδας) δεδομένου ότι η γνώση παρουσιάζεται με τρόπο καταληπτό από όλους. Η διδασκαλία μπορεί να έχει τη μορφή της διάλεξης ή και των εκπαιδευτικών / εμψυχωτικών εργαστηρίων, σύμφωνα με τις αρχές της δυναμικής της ομάδας και της εκπαίδευσης ενηλίκων.

Πηγή

 *

ΝΕΑ της ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

*

Κάποια από τα θέματα, με μια πρώτη ματιά

>>>

Α’ Ακαδημαϊκό Έτος
Θ.Ε.01.
ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ
Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ
Θ.Ε.01/ΤΟΥΡ
(ΕΜΒ.ΘΕΜΑΤΙΚΗ)
ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Θ.Ε.02
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ
Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ
Θ.Ε. 03
ΙΣΤΟΡΙΑ/ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΕΧΝΗΣ
ΚΑΤ‘ ΕΠΙΛΟΓΗ
Θ.Ε.04
ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ
ΚΑΤ‘ ΕΠΙΛΟΓΗ
Θ.Ε.05
ΠΑΙΔΟΨΥΧΟΛΟΓΙΑ/ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
ΚΑΤ‘ ΕΠΙΛΟΓΗ
Θ.Ε.06
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ
ΚΑΤ‘ ΕΠΙΛΟΓΗ
Θ.Ε.07
ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ
ΚΑΤ‘ ΕΠΙΛΟΓΗ
Θ.Ε.08
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ
ΚΑΤ‘ ΕΠΙΛΟΓΗ
Θ.Ε.09
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ
ΚΑΤ‘ ΕΠΙΛΟΓΗ

*

κλικ>>>ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ & ΕΙΔΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ

*

*

*

Δίδακτρα (αρκετά γύρω στο 50άρικο, εφάπαξ καταβολή, παλεύεται, δηλαδή)

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΕΓΡΑΦΗ ΣΕ ΑΝΟΙΚΤΑ ΛΑΪΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΛΕΣΒΟΥ 50 ΕΥΡΩ ΕΦΑΠΑΞ ΚΑΤΑΒΟΛΗ
ΕΤΗΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΕ ΑΝΟΙΚΤΑ ΛΑΪΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΥΠΟΛΟΙΠΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
80 ΕΥΡΩ
ΕΦΑΠΑΞ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΕ ΑΝΟΙΚΤΑ ΛΑΪΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΚΥΠΡΟΥ 180 ΕΥΡΩ ΕΦΑΠΑΞ ΚΑΤΑΒΟΛΗ
ΔΙΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ
1000 ΕΥΡΩ (+ 50 ΕΥΡΩ ΕΞΕΤΑΣΗ ΦΑΚΕΛΟΥ)
ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΟΣΕΩΝ ΕΤΗΣΙΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΗ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ 300 ΕΥΡΩ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΔΟΣΕΙΣ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ
250 ΕΥΡΩ
150 ΕΥΡΩ ΦΟΙΤΗΤΕΣ
ΕΦΑΠΑΞ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΒΙΩΜΑΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΥΝΤΡΟΦΙΚΟΤΗΤΑΣ 80 ΜΗΝΑ/ ΜΗΝΑ ΜΗΝΙΑΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
50 ΕΥΡΩ
ΕΦΑΠΑΞ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΤΟ ΨΥΧΟΔΡΑΜΑ 300 ΕΥΡΩ ΔΥΟ ΔΟΣΕΙΣ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗ ΖΩΗΣ
20 ΕΥΡΩ
ΕΦΑΠΑΞ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗ ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 300 ΕΥΡΩ ΜΗΝΙΑΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΖΕΥΓΑΡΙΩΝ
30 ΕΥΡΩ
ΕΦΑΠΑΞ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 80 ΜΗΝΑ/ ΜΗΝΑ ΜΗΝΙΑΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗ
Σημείωση:
Τα έσοδα όλων των παράλληλων προγραμμάτων της Ακαδημίας των Πολιτών χρησιμοποιούνται για τη λειτουργία και ίδρυση Ακαδημιών στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Δεν παρέχονται αμοιβές ούτε επιμερίζονται κέρδη.

 *

Τι είναι η Ακαδημία των Πολιτών

 
Η Ακαδημία των Πολιτών είναι μία Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία, η οποία λειτουργεί από τον Οκτώβριο του 2010 υπό την επιστημονική εποπτεία του κ. Παπάνη Ευστράτιου, προέδρου της Ακαδημίας και Επίκουρου Καθηγητή του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
 
Η εταιρεία έχει σκοπό την θεραπεία των τεχνών, την μελέτη της νέας κοινωνικής πραγματικότητας, την ανάδειξη των κοινωνικών θεμάτων και προβλημάτων και την διατύπωση προτάσεων αντιμετώπισης, την ανάπτυξη δράσεων για βελτίωση του εκπαιδευτικού-παιδαγωγικού έργου και την προσέγγιση των νέων τεχνολογιών, ώστε να ενταχθούν στην σύγχρονη εκπαιδευτική και κοινωνική πραγματικότητα με την παράλληλη ανάδειξη της κλασικής παιδείας και κουλτούρας. Και ειδικότερα στους σκοπούς της εντάσσονται:
Ι.- Η οργάνωση και δράση προγραμμάτων με αντικείμενο την κατάρτιση και εκπαίδευση του πληθυσμού σε ζητήματα κοινωνικού, ψυχολογικού, παιδαγωγικού ενδιαφέροντος.
 
ΙΙ. Η οργάνωση και διεξαγωγή εκπαιδευτικών και παιδαγωγικών προγραμμάτων κατάρτισης και εξειδίκευσης, με αντικείμενο την κοινωνική πρόνοια, την ποιότητα ζωής, τις ευάλωτες ομάδες, την ενσωμάτωση και τον αποκλεισμό, τη συμβουλευτική, την εκπαίδευση και την ψυχολογία.
 
ΙΙΙ.- Η ανάληψη πρωτοβουλιών για την διάχυση προγραμμάτων αφορόντων την πολυπολιτισμικότητα, τον πολιτισμό δια των τεχνών, των γραμμάτων και της μουσικής, με κύριο στόχο την ευαισθητοποίηση και ενημέρωση του κοινωνικού συνόλου.
 
ΙV.- Η ανάπτυξη δράσεων για τη βελτίωση του επιπέδου ενημέρωσης για ζητήματα παιδαγωγικού και ψυχολογικού ενδιαφέροντος, με στόχο την πληρέστερη κατάρτιση σε παιδαγωγικά-εκπαιδευτικά-ψυχολογικά ζητήματα.
 
V.- Η προαγωγή και διάδοση της ελληνικής γλώσσας και γραμματείας σε όλες τις ιστορικές της μορφές και η μεταλαμπάδευση της ελληνικής παιδείας και των αξιών που προκύπτουν από αυτήν.
 
VI.- Η διάδοση και χρήση των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση και την κοινωνία, με στόχο την ένταξη των τεχνολογικών μέσων στην υπηρεσία του ανθρώπου.
 
VΙ. Η δημιουργία και διασπορά εκπαιδευτικού και ενημερωτικού ψηφιακού ή/και εντύπου υλικού.
 
VΙΙ.- Η εφαρμογή σχεδίων τοπικής ανάπτυξης για όλα τα γνωστικά αντικείμενα επ’ωφελεία του κοινωνικού συνόλου και η συνεργασία με άλλους φορείς του εσωτερικού και εξωτερικού, καθώς και η εξάπλωση των δράσεων στην Ελλάδα και την Αλλοδαπή.
VΙΙΙ.- Η δραστηριοποίηση στον επιστημονικό και τεχνολογικό τομέα με τη διοργάνωση και διεξαγωγή σεμιναρίων, συνεδρίων, ημερίδων και διαλέξεων, με τη σύνταξη μελετών και ερευνών καθώς και με τη συνεργασία με άλλους ακαδημαϊκούς ή μη φορείς, για την πραγματοποίηση των παραπάνω, καθώς και επιστημονικών δημοσιεύσεων και εκδόσεων.
ΙΧ.- Η συμμετοχή σε διεθνή, ευρωπαϊκά και εθνικά προγράμματα κοινωνικών, ανθρωπιστικών επιστημών και εκπαίδευσης
 
Χ.- Η παροχή συμβουλευτικών και ψυχολογικών υπηρεσιών σε άτομα και ομάδες.
 

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

ΒΙΝΤΕΟ

*

Ακαδημία των Πολιτών – ΟΝLINE ΑΙΤΗΣΗ

civilacademy.ucoz.org

*

2 σκέψεις σχετικά με το “Ακαδημία των Πολιτών-Ανοιχτά Λαϊκά Πανεπιστήμια σε όλη την Ελλάδα, για όσους θέλουν να προχωρήσουν τη γνώση τους.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s