Ο Λένιν για τη μετανάστευση

Ο καπιταλισμός δημιούργησε μια ειδική μορφή μετανάστευσης των λαών. Οι γοργά αναπτυσσόμενες βιομηχανικές χώρες, χρησιμοποιώντας μηχανικό εξοπλισμό σε μεγάλη κλίμακα και εκτοπίζοντας τις καθυστερημένες χώρες από την παγκόσμια αγορά, αυξάνουν τους εγχώριος μισθούς πάνω από το μέσο όρο και έτσι προσελκύουν εργάτες από τις καθυστερημένες χώρες.


Εκατοντάδες χιλιάδες εργάτες περιπλανώνται, έτσι, εκατοντάδες και χιλιάδες βέρστια. Ο αναπτυγμένος καπιταλισμός τούς τραβά βίαια στην τροχιά του, τους αποσπά από τις απόμακρες περιοχές στις οποίες ζουν, τους καθιστά κοινωνούς μιας κοσμοϊστορικής κίνησης και τους φέρνει πρόσωπο με πρόσωπο με την ισχυρή, ενωμένη και διεθνή τάξη των εργοστασιαρχών. Δεν μπορεί να υπάρξει καμία αμφιβολία ότι μόνο η έσχατη ένδεια αναγκάζει τους ανθρώπους να εγκαταλείπουν τη γενέτειρα γη τους και ότι οι καπιταλιστές εκμεταλλεύονται με τον πιο επαίσχυντο τρόπο τούς μετανάστες εργάτες. Αλλά μόνο αντιδραστικοί μπορούν να κλείνουν τα μάτια τους στην προοδευτική σημασία της σύγχρονης αυτής μετανάστευσης των λαών. Η απελευθέρωση από το ζυγό του κεφαλαίου είναι αδύνατη χωρίς την παραπέρα ανάπτυξη του καπιταλισμού και χωρίς την ταξική πάλη που βασίζεται σ’ αυτόν. Και σ’ αυτήν ακριβώς την πάλη τραβάει ο καπιταλισμός τις εργατικές μάζες όλου του κόσμου, ανατρέποντας τις απαρχαιωμένες και ξεπερασμένες συνήθειες της τοπικής ζωής, τους εθνικούς φραγμούς και τις προκαταλήψεις, συνενώνοντας τους εργάτες όλων των χωρών σε τεράστιες φάμπρικες και μεταλλεία στην Αμερική, τη Γερμανία κ.α. Η Αμερική βρίσκεται πρώτη στη λίστα των χωρών που εισάγουν εργάτες. Τα στοιχεία για τη μετανάστευση στην Αμερική είναι τα παρακάτω:

Δεκαετία 1821–30 . . . . . . . 99.000
” ” 1831–40 . . . . . . . 496.000
” ” 1841–50 . . . . . . . 1.597.000
” ” 1851–60 . . . . . . . 2.453.000
” ” 1861–70 . . . . . . . 2.064.000
” ” 1871–80 . . . . . . . 2.262.000
” ” 1881–90 . . . . . . . 4.722.000
” ” 1891–1900 . . . . . 3.703.000
Εννιαετία 1901–09 . . . . . . 7.210.000
Η αύξηση της μετανάστευσης είναι τεράστια και ολοένα μεγαλώνει. Σε πέντε χρόνια, από το 1905 έως το 1909, ο μέσος αριθμός μεταναστών που εισήλθαν στην Αμερική (γίνεται λόγος μόνο για τις Ηνωμένες Πολιτείες) ήταν πάνω από ένα εκατομμύριο άτομα το χρόνο. Παρουσιάζει ενδιαφέρον, στην περίπτωση αυτή, η αλλαγή του τόπου προέλευσης των μεταναστών που μετοίκησαν στην Αμερική. Έως το 1880 κυριαρχούσε η λεγόμενη παλιά μετανάστευση, δηλαδή η μετανάστευση από τις παλιές πολιτισμένες χώρες, όπως η Μεγάλη Βρετανία, η Γερμανία και εν μέρει η Σουηδία. Ακόμη και έως το 1890 η Μεγάλη Βρετανία και η Γερμανία έδιναν περισσότερο από το ήμισυ του συνόλου των μεταναστών. Από το 1880 και μετά υπήρξε μια απίστευτα γοργή αύξηση αυτού του καλείται νέα μετανάστευση, από την Ανατολική και Νότια Ευρώπη, την Αυστρία, την Ιταλία και τη Ρωσία. Ο αριθμός των ατόμων που μετανάστευσαν από αυτές τις τρεις χώρες στις Ηνωμένες Πολιτείες έχει ως εξής:
Δεκαετία 1871–80 . . . . . . . 201.000
” ” 1881–90 . . . . . . . 927.000
” ” 1891–1900 . . . . . 1.847.000
Εννιαετία ” 1901–09 . . . . . . 5.127.000
Έτσι, οι πιο καθυστερημένες χώρες του παλιού κόσμου, εκείνες που περισσότερο από οποιεσδήποτε άλλες διατηρούν υπολείμματα του φεουδαλισμού σε όλους τους τομείς της κοινωνικής ζωής, υποβάλλονται σε μια, ας πούμε, υποχρεωτική εκπαίδευση στον πολιτισμό. Ο αμερικανικός καπιταλισμός αποσπά εκατομμύρια εργάτες της καθυστερημένης Ανατολικής Ευρώπης (και της Ρωσίας μαζί, η οποία το 1891 έδωσε 594.000 μετανάστες και 1.410.000 στα 1900-1909) από τη μισομεσαιωνική τους κατάσταση και τους μπάζει στις γραμμές της ανεπτυγμένης διεθνούς στρατιάς του προλεταριάτου. Ο Γκούρβιτς, συγγραφέας του εξαιρετικά διαφωτιστικού βιβλίου «Μετανάστευση και εργασία», που κυκλοφόρησε την περασμένη χρονιά στην αγγλική γλώσσα, κάνει ορισμένες πολύ διαφωτιστικές παρατηρήσεις. Ο αριθμός των ατόμων που μετανάστευσαν στην Αμερική αυξήθηκε ιδιαίτερα μετά την επανάσταση του 1905 (το 1905, 1.000.000, το 1906, 1.200.000, το 1907, 1.400.000, το 1908 και το 1909, 1.900.000, αντίστοιχα). Οι εργάτες που είχαν συμμετάσχει σε διάφορες απεργίες στη Ρωσία έμπασαν και στην Αμερική το πιο τολμηρό και πιο επιθετικό πνεύμα της γενικής απεργίας. Η Ρωσία μένει όλο και πιο πίσω, χάνοντας ένα μέρος από τους καλύτερούς της εργάτες σε ξένες χώρες· η Αμερική προχωράει όλο και πιο γοργά, παίρνοντας τα πιο δυναμικά και τα πιο ικανά για εργασία τμήματα του εργατικού πληθυσμού από ολόκληρο τον κόσμο. Η Γερμανία, που συμβαδίζει λίγο-πολύ με τις Ηνωμένες Πολιτείες, μετατρέπεται από χώρα που έστελνε εργάτες σε χώρα που προσελκύει εργάτες από ξένες χώρες. Ο αριθμός των μεταναστών από τη Γερμανία στην Αμερική, ήταν 1.453.000 τη δεκαετία του 1881-1890, αλλά έπεσε στις 310.000 την εννιαετία 1901-1909. Ενώ ο αριθμός των ξένων εργατών στη Γερμανία ήταν, στα 1910-1911, 695.000, και στα 1911-1912, 729.000. Διαιρώντας αυτούς τους μετανάστες ανάλογα με το επάγγελμα και τη χώρα
προέλευσης έχουμε τα ακόλουθα στοιχεία:
Ξένοι εργάτες που απασχολούνται στη Γερμανία το 1911-12 (σε χιλιάδες)
Γεωργία Βιομηχανία Σύνολο
Από τη Ρωσία 274 34 308
” Αυστρία 101 162 263
” άλλες χώρες 22 135 157
Σύνολο 397 331 728
Όσο πιο καθυστερημένη είναι μια χώρα, τόσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός των «ανειδίκευτων» εργατών γης που προσφέρει. Τα προηγμένα έθνη κρατούν, ας πούμε, τις πιο καλοπληρωμένες δουλειές για τον εαυτό τους, και αφήνουν στις μισοβάρβαρες χώρες τις πιο κακοπληρωμένες. Η Ευρώπη γενικά («άλλες χώρες») δίνει στη Γερμανία 157.000 εργάτες, από τους οποίους πάνω από τα οκτώ δέκατα (135.000 από τις 157.000) είναι βιομηχανικοί εργάτες. Η καθυστερημένη Αυστρία δίνει μόνο τα έξι δέκατα (162.000 από τις 263.000) των βιομηχανικών εργατών. Η πιο καθυστερημένη χώρα απ’ όλες, η Ρωσία, δίνει μονάχα το ένα δέκατο των βιομηχανικών εργατών (34.000 από 308.000). Έτσι, η Ρωσία χτυπιέται παντού και πάντα εξαιτίας της καθυστέρησής της. Όμως, οι εργάτες της Ρωσίας οι οποίοι, σε σύγκριση με τον υπόλοιπο πληθυσμό, όλο και ξεφεύγουν απ’ αυτή την καθυστέρηση και τη βαρβαρότητα, περισσότερο απ’ όλους αντιπαλεύουν αυτά τα «γοητευτικά» χαρακτηριστικά της γενέτειρας γης τους και περισσότερο απ΄ όλους συσπειρώνονται με τους εργάτες όλων των χωρών σε μία και μοναδική διεθνή απελευθερωτική δύναμη. Η αστική τάξη εξωθεί τους εργάτες του ενός έθνους ενάντια στους εργάτες του άλλου έθνους, πασχίζοντας να τους κρατά διχασμένους. Οι ταξικά συνειδητοί εργάτες, κατανοώντας ότι είναι αναπόφευκτο και προοδευτικό το σπάσιμο όλων των εθνικών φραγμών που βάζει ο καπιταλισμός, προσπαθούν να βοηθήσουν τη διαφώτιση και την οργάνωση των συντρόφων τους εργατών που προέρχονται από τις καθυστερημένες χώρες.
«Ζα Πράντου», αρ. φυλ. 22, 29 Οκτωβρίου 1913

Παραθέτει ο JMB
απόσπασμα που βρήκε στο blog: http://menokio.blogspot.com/
(τεχνική υποστήριξη Δον Κιχώτης)

126 σκέψεις σχετικά με το “Ο Λένιν για τη μετανάστευση

 1. Ωραιότατη απάντηση στα εθνίκια και στην οψιμα παρουσιασθείσα πατριωτικη αριστερά…που αφου εκαψε το δικό της κρανίο πάει να κάψει και τα δικά μας….

  • Ενδιαφέρον κείμενο. Ενώ ο Μαρξ είναι αντίθετος στο κόλπο της μετανάστευσης, ο Λένιν το βλέπει με καλό μάτι.

   Με την ασφάλεια της χρονικής απόστασης θα σχολιάσω τα ενδιαφέροντα σημεία του κειμένου, μιας και τα στατιστικά λίγο ενδιαφέρον παρουσιάζουν σήμερα.

   «Αλλά μόνο αντιδραστικοί μπορούν να κλείνουν τα μάτια τους στην προοδευτική σημασία της σύγχρονης αυτής μετανάστευσης των λαών.»

   Εδώ ο Λένιν ουσιαστικά υιοθετεί την παροχυμένη μεσσιανική άποψη του Μάρξ περί νομοτελειακής έλευσης του κομμουνισμού. Και συνεχίζει: «Η απελευθέρωση από το ζυγό του κεφαλαίου είναι αδύνατη χωρίς την παραπέρα ανάπτυξη του καπιταλισμού και χωρίς την ταξική πάλη που βασίζεται σ’ αυτόν.»

   98 χρόνια μετα ο καπιταλισμός συνεχίζει ακάθεκτος. Και οι ΗΠΑ είναι η χώρα που η αριστερά γνώρισε τη μεγαλύτερη ήττα. Ενώ οι σοσιαλιστική χώρα που ο ίδιος ίδρυσε κατάφερε να φτάσει στον καπιταλισμό … μέσω «κομμουνισμού»!

   «Και σ’ αυτήν ακριβώς την πάλη τραβάει ο καπιταλισμός τις εργατικές μάζες όλου του κόσμου, ανατρέποντας τις απαρχαιωμένες και ξεπερασμένες συνήθειες της τοπικής ζωής, τους εθνικούς φραγμούς και τις προκαταλήψεις, συνενώνοντας τους εργάτες όλων των χωρών σε τεράστιες φάμπρικες και μεταλλεία στην Αμερική, τη Γερμανία κ.α.»

   Εδώ βλέπουμε το χάος που χωρίζει τους σημερινούς «πολυπολιτισμικούς» με τις αντιλήψεις του Λένιν (εδώ συμφωνούσε με το Μαρξ) για τους «υπανάπτυκτους» πολιτισμούς. Ο Μάρξ και ο Λένιν περιφρονούν πέρα από το «εθνικό» και τον «πολιτισμικό» παράγοντα. Εκτός του ότι τον τοποθετούν στο εποικοδόμημα στη θεωρητική τους ανάλυση, ειδικά απέναντι σε ότι έχει να κάνει με τους «καθυστερημένους» λαούς της εποχής τους (όλοι εκτός από τη δύση) είναι εχθρικοί. Αν ζούσαν σήμερα ο Μάρξ και ο Λένιν και διατηρούσαν τις ίδιες απόψεις (απίθανο βέβαια, αλλά διδακτικό για όσους δεν στέκονται κριτικά 100 χρόνια μετά), θα υποστήριζαν τις ΗΠΑ και τους συμμάχους τους εναντίον του Αφγανιστάν.

   «Η αστική τάξη εξωθεί τους εργάτες του ενός έθνους ενάντια στους εργάτες του άλλου έθνους, πασχίζοντας να τους κρατά διχασμένους. Οι ταξικά συνειδητοί εργάτες, κατανοώντας ότι είναι αναπόφευκτο και προοδευτικό το σπάσιμο όλων των εθνικών φραγμών που βάζει ο καπιταλισμός…»

   Εδώ σε αντίθεση με τον Μάρξ της 1ης διεθνούς που εναντιώνεται στη μετακίνιση εργατών εντός της Ευρώπης και στους ινδούς «COOLIES» που εισάγωνται σωρηδόν ως «εφεδρικός βιομηχανικός στρατός», ο Λένιν από την άλλη μισό αιώνα μετά θεωρεί αναπόφευκτη αυτή την μετακίνηση και επιπλέον θεμιτή.

   «(Οι ταξικά συνειδητοί εργάτες)… προσπαθούν να βοηθήσουν τη διαφώτιση και την οργάνωση των συντρόφων τους εργατών που προέρχονται από τις καθυστερημένες χώρες.»

   Σε αυτό συμφωνούν και Μαρξ και Λένιν.

   100 χρόνια μετά όμως είδαμε πως όπου έχει γίνει μαζική εισαγωγή εργατών σε μια χώρα ναι μεν εξαγριώθηκαν οι καπιταλιστές, αλλά επανάσταση δεν είδαμε.

   Τέλος τα κείμενα είναι χρήσιμα όχι τόσο για να μας επιβεβαιώνουν αλλά για να μας προβληματίζουν. Ας πούμε η Ρόζα Λούξεμπουργκ την ίδια εποχή αρθογραφούσε σε άλλη εφημερίδα ΥΠΕΡ της ελληνικής μικρασιατικής εκστρατείας . Ακριβώς διότι παρασυρότανε και αυτή από την πιπίλα της νομοτελειακής έλευσης του κομμουνισμού μετά τον καπιταλισμό (αφού η Ελλάδα καπιταλιστική και οι Οθωμανοί φεουδαλικοί, συμπέρασμα άιντε ντου στην «κόκκινη μηλιά»).

   Ρωτάω λοιπόν: Σήμερα μετά από 150 χρόνια καπιταλισμού και μεταναστευτικών ροών, τί καταλάβαμε;
   Οι πιο σιχαμένοι συντηρητικοί της αμερικής είναι οι μετανάστες του τελευταίου αιώνα (των ελλήνων συμπεριλαμβανομένων). Μετανάστες και επανάσταση έχουν πάρει διαζύγιο από την αρχαιότητα. Ο χρυσός αιώνας της Αθήνας ήταν ο αιώνας της χρυσής εκμετάλλευσης των δούλων των ορυχείων του Λαυρίου.

   Η ανάλυση του Μαρξ για τα «έθνη» είναι επίσης παροχυμένη και οι «εθνικοί φραγμοί» του Λένιν μάλλον δεν είναι «κατασκεύασμα του καπιταλισμού» αλλά μάλλον είναι η τελευταία παραλλάγή ενός μοτίβου τόσο παλιού όσο και το ανθρώπινο γένος.

   • μπορείς πραματικά να υποστηρίξεις τα λεγόμενα σου, πέρα απο το να φέρνεις εμπειρικού τύπου μεμομωμένα παραδείγματα τα οποία δεν παρουσιάζουν και ιδιαίτερω ενδιαφέρον.?

   • και κάτι ακόμα. Πες μου γιατί δεν θεωρείς οτι υπάρχουν κοινωνικές νομοτέλειες, και έστι ελαφρά τη καρδία πετάς ένα «μεσιανικής αντίληψης».?

    • εσύ πιστεύεις ότι ο καπιταλισμός αναπόφευκτα θα οδηγήσει στον κομμουνισμό και μετά θα έχουμε το τέλος της (ταξικής) ιστορίας;

     • Ναι αυτό καταλάβαινω. Και ναι θα έχουμε το τέλος της ΤΑΞΙΚΗΣ ιστορίας. Και όταν απαντάς σε ένα ερώτημα να απαντας, και να μην απαντας δια της ερωτήσεως.

      • Πολύ αστείος. Τέλος πάντον. Μεσσιανική είναι η αντίληψη που αναμένει τη σωτηρία του κόσμου και το τέλος των δεινών του με την έλευση κάποιου «μεσσία». Για αυτό χρησιμοποιώ «ελαφρά τη καρδία» τον όρο μεσσιανική. Γιατί είναι ότι πρέπει.

   • και αυτό που λες πως ο μαρξ ήταν κατά της μετανάστευσης είναι τρομακτική μαλακία! Τις ίδιες χαζομάρες έλεγε και Καρατζαφέρης στην Βούλη. Οτι και καλα στο κεφάλαιο ο Μαρξ τάσεται κατά της μετανάστευσης, φέρνοντας και αυτός το παράδειγμα που φέρνεις και εσυ, και μάλιστα φέρνοντάς το μ ετον ίδιο ακριβώς στοχευμένο τρόπο.

    • «αυτό που λες πως ο μαρξ ήταν κατά της μετανάστευσης είναι τρομακτική μαλακία! »
     Μετέφρασα αυτό το αποκαλυπτικό γράμμα του Μαρξ για να δεις την οπτική του:
     http://www.marxists.org/history/international/iwma/documents/1866/warning.htm

     Μια προειδοποίηση

     Γραμμένο: από Μαρξ στις 15 Μαρτίου 1865

     Ημερομηνία Δημοσίευσης:

     στο «Der Bote vom Niederrhein», τχ. 57, 13 Μαΐου 1866

     «Oberrheinischer Courier», τχ. 113, 15 Μαΐου 1866,

     «Mitteldeutsche Volks-Zeitung», τχ. 184, 10 Αυγούστου 1866.

     Πριν από λίγο καιρό οι ημερομίσθιοι ράφτες του Λονδίνου συγκρότησαν το «γενικό σωματείο 120» προκειμένου να υποστηρίξουν τις διεκδικήσεις τους απέναντι στους εργοδότες τους, οι οποίοι είναι κυρίως μεγάλοι καπιταλιστές. Εκτός από το ζήτημα της προσαρμογής των μισθών στις αυξημένες τιμές των απαραίτητων προς το ζειν, τέθηκε και αυτό του τερματισμού της υπερβολικά σκληρής μεταχείρισης των εργαζομένων σε αυτόν τον κλάδο της βιομηχανίας. Οι εργοδότες προσπάθησαν να ματαιώσουν το σχέδιο αυτό, με τη στρατολόγηση ημερομίσθιων ραφτών, κυρίως από το Βέλγιο, τη Γαλλία και την Ελβετία. Στη συνέχεια οι γραμματείς του Κεντρικού Συμβουλίου της Διεθνής Ένωσης Εργατών δημοσίευσαν σε βελγικές, γαλλικές και ελβετικές εφημερίδες μια προειδοποίηση που αποδείχτηκε απολύτως επιτυχής. Ο ελιγμός των εργοδοτών του Λονδίνου ναυάγησε. Έπρεπε να παραδοθούν και να εκπληρώσουν τα δίκαια αιτήματα των εργατών.

     Ηττημένοι στην Αγγλία, οι εργοδότες τώρα προσπαθούν να λάβουν αντισταθμιστικά μέτρα, ξεκινώντας από τη Σκωτία. Το γεγονός είναι ότι, ως αποτέλεσμα των γεγονότων του Λονδίνου, θα έπρεπε σε πρώτη φάση να συμφωνήσουν σε μια αύξηση των μισθών κατά 15 τοις εκατό, και στο Εδιμβούργο εξίσου. Αλλά κρυφά έστειλαν πράκτορες στη Γερμανία για την πρόσληψη ημερομίσθιων ραφτών, ιδιαίτερα στις περιοχές του Ανόβερο και του Μεκλεμβούργου, προς εισαγωγή στο Εδιμβούργο. Η πρώτη ομάδα έχει ήδη στρατολογηθεί. Σκοπός αυτής της εισαγωγής είναι ο ίδιος με αυτό της εισαγωγής των Ινδών COOLlES* στην Τζαμάικα, δηλαδή, η διαιώνιση της σκλαβιάς. Αν στο Εδιμβούργο οι εργοδότες πετύχαιναν, μέσω της εισαγωγής γερμανικού εργατικού δυναμικού, να ακυρώσουν τις συμφωνημένες παραχωρήσεις τους, αυτό αναπόφευκτα θα προκαλούσε αντίκτυπο στην Αγγλία. Κανείς δεν θα υπέφερε περισσότερο από τους ίδιους τους γερμανούς εργαζομένους, των οποίων ο αριθμός είναι μεγαλύτερος από το σύνολο των υπόλοιπων Ευρωπαίων εργατών στη Μεγάλη Βρετανία. Και οι νεοεισαχθέντες εργαζόμενοι, εντελώς ανήμποροι καθώς είναι σε έναν ξένο τόπο, γρήγορα θα υποβαθμιστούν στο επίπεδο των παριών.

     Επιπλέον, είναι ένα ζήτημα τιμής για τους γερμανούς εργάτες, να αποδείξουν στις υπόλοιπες χώρες πως, όπως τα αδέρφια τους στη Γαλλία, το Βέλγιο και την Ελβετία, γνωρίζουν πώς να υπερασπίζονται τα κοινά συμφέροντα της τάξης τους και δεν θα γίνουν υπάκουοι μισθοφόροι του κεφαλαίου στον αγώνα του κατά της εργατικής τάξης.

     Εκ μέρους του Κεντρικού Συμβουλίου

     της Διεθνούς Ένωσης Εργατών,

     Καρλ Μαρξ

     Λονδίνο, 4 Μαΐου 1866

     Οι γερμανοί ημερομίσθιοι ράφτες που επιθυμούν να γνωρίσουν περισσότερα για την κατάσταση στη Βρετανία καλούνται να ταχυδρομίσουν τις επιστολές τους προς την επιτροπή του γερμανικού τμήματος του Σωματείου Λονδρέζων Ραφτών, c/o Albert F. Haufe, Crown Public House, Hedden Court, Regent Street, London.

     • Ναι, αλλά τί προτείνει;

      Εγώ καταλαβαίνω ότι ζητάει από τους Γερμανούς μετανάστες να οργανωθούν ταξικά και να μην επιτρέψουν τη μείωση του μεροκάματου.

      Είναι κατά της μετανάστευσης και υπέρ των μεταναστών (ως εργατών). Νομίζω ότι εσύ αυτά τα δύο τα μπερδεύεις λίγο…

      • «Επιπλέον, είναι ένα ζήτημα τιμής για τους γερμανούς εργάτες, να αποδείξουν στις υπόλοιπες χώρες πως, όπως τα αδέρφια τους στη Γαλλία, το Βέλγιο και την Ελβετία, γνωρίζουν πώς να υπερασπίζονται τα κοινά συμφέροντα της τάξης τους και δεν θα γίνουν υπάκουοι μισθοφόροι του κεφαλαίου στον αγώνα του κατά της εργατικής τάξης.»

       Mόνος σου τα γράφεις, μόνος σου ΔΕΝ τα καταλαβαίνεις!

      • Προς capybara:

       «Οι γερμανοί ημερομίσθιοι ράφτες που επιθυμούν να γνωρίσουν περισσότερα για την κατάσταση στη Βρετανία καλούνται να ταχυδρομίσουν τις επιστολές τους προς την επιτροπή του γερμανικού τμήματος του Σωματείου Λονδρέζων Ραφτών.»

       απευθύνεται προς αυτούς που δεν έχουν φύγει ακόμα από τη Γερμανία.

       Προς Γαλαξιάρχη.
       Προκειμένου να ΜΗΝ γίνουν μισθοφόροι του κεφαλαίου, ο Μαρξ καλεί αφενός τους Γερμανούς που δεν έχουν εγκαταλείψει τη χώρα να μην μεταναστεύσουν και αυτούς που ήδη μετανάστευσαν να οργανωθούν ταξικά. Με λίγα λόγια: «ΥΠΕΡ της οργάνωσης των μεταναστών και ΚΑΤΑ της μετανάστευσης»

       Δεν έχεις καταλάβει τί ακριβώς δέχομαι και τί όχι από την μαρξιστική ανάλυση γιατί τα βλέπεις ασπρόμαυρα. Κατά τα άλλα Γαλαξιάρχη το ερειστικό στυλάκι δε βοηθάει.

      • Κατά της ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ μετανάστευσης (μεταφορά εργαζομένων ΣΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ και για ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ). Όχι κατά της μετανάστευσης γενικά, κάτι που εκ των πραγμάτων δεν θα είχε νόημα στη μαρξιστική ανάλυση.
       Με λίγα λόγια λέει «Όχι» στον Μπολκενστάιν και όχι στο Χασάν!

     • Άμθρωπέ μου. Ο Μαρξ κάνει κριτική διότι οι αστοί έκανα επείτηδες εισαγωγή μεταναστών. Οι λόγοι είναι ευνόητοι νομίζω για τους οποίου οι αστοί ακολουθούσαν την πρακτική αυτή. Του πούστη δεν είμαι καλός στην Ιστορία, αλλά πραματικά κοίτα λίγο οικονομική και βιομηχανική ιστορία της εποχής και θα το δεις. Δεν τάσεται κατά των μεταναστών! Κάνεις προβολή των δικών σου απόψεων πάνω σε απόψεις άλλων. Να το προσέξεις αυτο.

      Συμπαθάτε με τώρα αλλά έχω και μια πτυχιακή σχετική με την νομοτέλεια στην φιλοσοφία της ιστορίας να δουλέψω. Όταν θα την τελειώσω θα στην αφιερώσω.

      • Δηλαδή εκτός από την μετανάστευση της οργανωμένης από το κεφάλαιο ποιά άλλη υπάρχεις; Και από που το έβγαλες το συμπέρασμα ότι ο Μαρξ αναγνωρίζει κάποια άλλου είδους μετανάστευση;

       Μήπως μιλάμε για τουριστική μετανάστευση; η ερωτική μετανάστευση (έχω έναν φίλο). Ο Μαρξ εννοούσε ακριβώς αυτήν την μετανάστευση.

       Και η όλη συζήτηση ξεκίνησε διότι ο Λένιν είναι υπερ (πρόοδος καπιταλισμού=πλησιάζει ο κομμουνισμός) ενω ο Μαρξ και η 1η διεθνής κατά.

      • Ποτέ δεν είπα ότι τάσεται κατά των μεταναστών. Κατά της μετανάστευσης τάσσεται σε αντίθεση με το Λένιν. Είναι κατά της μετανάστευσης και υπέρ των μεταναστών (ως εργατών) όπως είπε ο Capybara

      • Τίποτα σοβαρό. Το επιχείρημα «ότι μιλάει για εισαγόμενους εργάτες και όχι για κατατρεγμένους λαθρομετανάστες» είναι γελοίο και εκτός ταξικής ανάλυσης. Ταξικά πρόκετιαι για την ίδια περίπτωση εκτός αν είσαι δικηγόρος και σε ενδιαφέρει η δικονομική διάσταση του ζητήματος.

       Όπως και να΄χει το πράγμα τόσο ο Μαρξ όσο και ο Λένιν αποδέχονται ότι μετανάστευση σημαίνει θεριεμα του καπιταλισμού. Απλώς ο Λένιν και ο Μαρξ σε κάποιες συγκεκριμένες το βλέπανε ενίοτε με καλό μάτι διότι πιστεύανε ότι την ολοκλήρωση του καπιταλισμού θα διαδεχτεί ο κομουνισμός.

       Δεν είχα δει αυτή τη μετάφραση.

       Διάβασες το σχόλιο του Αντώνη για την περιγραφή του Εγκέλς, παρακάτω στη σελίδα που μου έδειξες;

      • Καλά το «τίποτε σοβαρό» είναι σύμφωνα με την δική σου αξιολόγηση. Σύμφωνα με την δική μου είναι πολύ σοβαρό, γιατί η μετανάστευση έχει άλλα χαρακτηριστικά από μια μεταφορά εργατών για συγκεκριμένη χρήση.

       Από εκεί και πέρα ναι, διάβασα το κείμενο του Έγκελς που παραθέτει ο «Αντώνης» (που πιο κάτω στην κουβέντα αποδεικνύεται ότι αυτό που τον ενδιαφέρει στην τελική είναι η…καθαρότητα της φυλής). Γνώμη μου είναι ότι διαφωνώ κάθετα με τον τρόπο που εκφράζεται ο Έγκελς, όμως όσο κι αν έψαξα δεν είδα τον Έγκελς να καλεί σε κάποια αντίδραση, πολύ περισσότερο σε κρατική αντίδραση απέναντι στους Ιρλανδούς. Ίσα-ίσα που λέει για τον «πρωτόγονο» Ιρλανδό «πως μπορεί η κοινωνία να τον κατηγορήσει όταν τον φέρνει σ’ αυτή την θέση και κάνει σχεδόν αναπόφευκτο να καταλήξει ένας μέθυσος, όταν τον εγκαταλείπει στον πρωτογονισμό του;» Μάλλον λοιπόν κοινωνική μέριμνα ζητά και όχι εκδίωξη.

       Το θέμα είναι δύσκολο σε κάθε περίπτωση. Απλά, αν δεν βάζετε θέμα «υπερπληθυσμού» (το αντίθετο μας έλεγαν στην Ελλάδα τόσα χρόνια…), τότε μάλλον στόχος σου είναι η καθαρότητα της φυλής. Η φυλή όμως είναι ήδη «βρώμικη» και το λέω από προσωπική πείρα. Οπότε αντί να προσπαθούμε να βάζουμε στα σύνορα…»καθαρούς» Έλληνες για να μην τους αλλοτριώσουν κατά τόπους «απέναντι», είναι καλύτερο να φτιαχτεί μια Ελλάδα που να αξίζει να την υπερασπιστεί κανείς.

       Αν αυτό δεν γίνει, τότε όλα είναι σχετικά: Κάποιοι μίλαγαν για υπεράσπιση της…»πατρίδας» όντας βρισκόμενοι στα βάθη της Τουρκίας…

      • Ας αρχίσουμε από τα απλά:
       Φοράω τα ταξικά γυαλιά μου και απαντάω ναι πως είμαι και εναντίον της εσωτερικής μετανάστευσης όταν γίνεται απεργοσπαστικό εργαλείο. Νομίζω όμως ότι δεν πρέπει να την μπερδεύουμε με την περίπτωση της αστικοποίησης. Όχι ότι η αστικοποίηση είναι καλή (καταταναλωτικό μοντέλο, υδροκέφαλη ανάπτυξη) αλλά είναι ένα ολόκληρο φαινόμενο που δεν συνδέεται μόνο με προβλήματα αλλά και με λύσεις.

       Όπως έχω καταλάβει το θεμελιώδες επιχειρήμα υπέρ αυτών που υποστηρίζουν τη μετανάστευση είναι το «ανθρωπιστικό». Υπάρχει ένα πολύ ενδιαφέρον κείμενο που όμως καλύπτει περισσότερα ζητήματα από αυτό που συζητάμε:http://www.theseis.com/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=1005
       Επειδή δεν μ’ αρέσει να κουράζω τους συνομιλητές μου θα πω με λίγα λόγια αυτά που με ενδιαφέρουν από αυτό το κείμενο:

       Ο Χεγκελ προσπάθησε να θεμελιώσει μια έννοια του δικαίου και την έννοια των δικαιωμάτων στο πλαίσιο μιας διαλεκτικής που υπερβαίνει την απλή –υποκειμενική– ηθικότητα καταλήγοντας στην έννοια του Ήθους ως θεμελίου του Δικαίου. Ο Μαρξ νέος ήδη οριοθετείται καταστατικά απέναντι και σε αυτή ακόμα τη λογική κα έρχεται σε ρήξη με κάθε αντίληψη αφηρημένων δικαιωμάτων.

       «από τη δεκαετία του 1980, η ανάδειξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε βασική παράμετρο της πολιτικής συζήτησης θα σηματοδοτεί μια αναδίπλωση της αριστερής σκέψης, ένα είδος αριστερής «αδύναμης» σκέψης.» […] «Αυτό που έχουμε είναι μια παλινδρόμηση από την πολιτική στην ηθική, και από το πρόταγμα της ριζικής κοινωνικής χειραφέτησης στην επίκληση των δικαιωμάτων και της δημοκρατίας.»
       Σύμφωνα με τον Μπαλιμάρ «η κυρίαρχη ιδεολογία είναι στην πραγματικότητα ανασυντεθειμένη και ηγεμονευόμενη ιδεολογία των κυριαρχούμενων τάξεων.». «Οι “κυρίαρχες ιδέες” δεν μπορούν να είναι αυτές της “κυρίαρχης τάξης”. Πρέπει να είναι οι ιδέες των “κυριαρχούμενων”, οι ιδέες που διατυπώνουν το θεωρητικό τους δικαίωμα στην αναγνώριση και την ίση ικανότητα»

       Σε αυτό το πλαίσιο ο Μπαλιμπάρ διατυπώνει μία από τις πιο προχωρημένες προτάσεις για να σκεφτούμε ξανά μια πολιτική των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που όχι μόνο θα απαντάει στο επιτακτικό ζήτημα που είναι η εμφάνιση μεγάλων μαζών (πρόσφυγες, «παράνομοι» μετανάστες, κοινωνικά αποκλεισμένοι) οι οποίοι είναι σήμερα εκτός δικαιωμάτων, αλλά και θα επιτρέπει να ξανακάνουμε πολιτική με όρους που να συνδυάζουν την αναγκαία οικουμενικότητα και ιδεατότητα με την παραδοχή των ενικοτήτων που αποτελούν το κοινωνικό σώμα. Αυτό, όμως, που παραβλέπει ο Μπαλιμπάρ, όπως πολύ σωστά έχει παρατηρήσει ο Στάθης Κουβελάκης, είναι ότι η σκέψη του Μαρξ, ήδη από την εκκίνησή της, ορίζεται όχι ως προέκταση του όποιου αιτήματος πολιτικής απελευθέρωσης φέρνει μαζί της η αστική εποχή, αλλά ως ριζική υπέρβασή του. Ο μαρξισμός δεν είναι μια ακόμη πολιτική των δικαιωμάτων, έστω και πιο ριζοσπαστική, είναι η κριτική της πολιτικής των δικαιωμάτων και η κριτική της πολιτικής ως αφηρημένης δημόσιας σφαίρας ή ως πεδίου άρθρωσης αφηρημένων δικαιωμάτων.

       Με βάση τα παραπάνω, έχουν ενδιαφέρον εκείνες οι φωνές που αντιτάχθηκαν στην προσπάθεια υποκατάστασης της πολιτικής από την ηθική και προσπάθησαν να διατυπώσουν έναν κριτικό αντίλογο στην μονότονη υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ως του μόνου ορίζοντα και τρόπου να κάνουμε σήμερα πολιτική.

       Μία τέτοια φωνή είναι ο Αλαίν Μπαντιού που στην Ηθική του με σαφήνεια τοποθετείται αντιθετικά σε μια πολιτική των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Το πρόβλημα με την ηθική των δικαιωμάτων είναι ότι πρόκειται για μια ηθική του μη-Κακού, «τα “ανθρώπινα δικαιώματα” είναι δικαιώματα στο μη-Κακό» και όχι μια πολιτική του Καλού, της δυνατότητας πρωτότυπων ιστορικών συμβάντων που θα ανοίγουν ορίζοντες χειραφέτησης. Σε αντίστοιχο πνεύμα κινείται και ο Ζίζεκ στις διάφορες παραλλαγές της κριτικής του στον περιορισμό της πολιτικής στο πλαίσιο μιας “πολυπολιτισμικής” διεκδίκησης δικαιωμάτων ενάντια στη θυματοποίηση.

       [[[Με το «πολυπολυτισμικό» επιχείρημα υπέρ της μετανάστευσης απαξιώ να ασχοληθώ, θα πω μόνο επιγραμματικά ότι η γνώμη μου είναι πως η παγκοσμιοποίηση είναι μια κατανάλωση πολιτισμών (θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο δυτικός τρόπος ζωής καταπίνει όλους τους άλλους) και οι πολύχρωμοι θιασώτες του «πολυπολιτισμικού μοντέλου» είναι καταναλωτές νούντλσ, ταντούρ, γκρικ γύρος και ως εκεί. Για περισσότερα στην κοινωνία του θεάματος του Γκυ Ντεμπόρ]]]

      • Επίσης θα πω και κάτι άλλο σε σχέση με τα περί υπερπληθυσμου εθνοκαθαρότητας κλπ που αναφέρεις, για να ξεκαθαρίσω και τις απόψεις μου για αυτό το ζήτημα. Ελπίζω να μην μπερδευτούν πάλι ορισμένοι μανιχαϊστές: Οι Έλληνες όπως τους ξέρουμε ιστορικά ήταν ανέκαθεν μείγμα φυλών, μπάσταρδων και επήλυδων (μεταναστών) :

       «Το Ελληνικό έθνος αφότου φάνηκε, την ίδια πάντα γλώσσα μιλά – αυτό είναι η πεποίθησή μου, αφότου όμως ξέκοψε από το Πελασγικό, αδύνατο τότε και στην αρχή και μικρό, αυξήθηκε ύστερα και πλήθαινε σε έθνη, καθώς προσχώρησαν σ’ αυτό κυρίως οι Πελασγοί, αλλά και πάρα πολλά άλλα βαρβαρικά φύλα. …» (Ηρόδοτος Α, 57- 58)

       Και παρεμπιμπτώντως μια σημείωση: 9 στους 10 μαρξιστές αναπαράγουν μία μεταφραστική πλάνη: Η λέξη» έθνος» δεν είναι μετάφραση του Nation που είναι λέξη του 14ου αιώνα και περιγράφει μεταξύ άλλων και τα κατασκευασμένα έθνη-κράτη του διαφωτισμού που επινόησαν την «καινούρια» γλώσσα τους ή χωρίστηκαν χωρίς κάποια ιδιαίτερη διαφοροποίηση στη συλλογική τους ταυτότητα. Η λέξη έθνος είναι αρχαία και με αυτήν αναφέρεται ο Ηρόδοτος και στο ελληνικό έθνος και στις επιμέρους συνιστώσες του και γενικά στις διάφορες οργανωμένες με κοινή γλώσσα ή/και νόμους ή/και έθιμα συλλογικότητες.

       Και επειδή οι Έλληνες ήταν μείγμα φυλών πελασγικών και βαρβαρικών, γι’ αυτό δεν φημίζονται και για τα άρια χαρακτηριστικά τους, παρ’ ότι σίγουρα τα θάυμαζαν, και είναι συνήθως μελαχρινοί (όχι όμως τόσο όσο τα κοριτσάκια των τοιχογραφιών της Θήρας και της Κρήτης) και στραβομύτηδες σαν τους σημίτες (αραβες εβραίους, φοίνικες κλπ).

       Δεν τρέφω καμία συμπάθεια προς τους Έλληνες σήμερα ούτε προς τους μετανάστες ούτε προς κανέναν λόγω της καταγωγής του, αν και κατά καιρούς θαυμάζω ορισμένους λαούς και σιχτιρίζω ορισμένους άλλους.

       Όμως αναγνωρίζω το δικαιώμα ενός λαού στην ΑΥΤΟΔΙΑΘΕΣΗ του χώρου του. Δέχομαι ότι αυτοί οι μπάσταρδοι, τουρκόσποροι, εξελληνισμένοι αλβανοί και σλάβοι κλπ κλπ που αποδέχτηκαν με τον ένα ή άλλο τρόπο τον προσδιορισμό Έλληνες, μιλάνε την (ιστορικά συνεχή) ελληνική γλώσσα και μοιράζονται τις ίδιες θρησκευτικές προλήψεις και πολιτικές πλάνες, ΝΑΙ, έχουν το δικαίωμα να ορίζουν όπως θέλουν τα σύνορά τους, να επιλέγουν ποιός θα μπαίνει και ποιός θα βγαίνει, έχουν το δικαίωμα να μην θέλουν να γίνουν ξένοι στον τόπο τους. Και αυτό το δικαίωμα το αντλούν όχι από κάποια μεταφυσική οικουμενική ηθική αλλά από τη σχετική προσαρμοστική τους επιτυχία στο βάρβαρο παιχνίδι της εκμετάλλευσης, προϊόν συμμαχιών, πολέμων, αγώνων, ταπεινώσεων και τύχης.

      • Νομίζω Vard ότι η ταξική σου μυωπία έχει αυξηθεί.
       Αν λοιπόν πάρεις λίγο καλύτερα ταξικά γυαλιά, θα δεις ότι δεν σ’ ενδιαφέρει ουσιαστικά η μετανάστευση, αλλά η απεργοσπασία. Αν ο απεργοσπάστης (αυτός τέλος πάντων που λειτουργεί απεργοσπαστικά) είναι από το Μενίδι ή από την Εύβοια ή από την Μακεδονία ή από την Τουρκία δεν έχει τόση σημασία.
       Σημασία έχει το να σταματήσεις τον απεργοσπαστικό μηχανισμό.

       Εσύ λοιπόν προτείνεις ουσιαστικά ν’ απαγορεύσουμε τις μετακινήσεις από Εύβοια (όπου έχει μεγάλη ανεργία), προς Αθήνα. (Μόνος σου μου είπες ότι είσαι ενάντια και στην εσωτερική μετανάστευση)
       Εγώ σου λέω: Δώσε τα ίδια δικαιώματα και υποχρώσεις σε αυτούς από την Εύβοια, φτιάξε και ένα μηχανισμό ελέγχου των εργοδοτών να μην κάνουν ό,τι τους καπνίσει, ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΣΕ εν ολίγοις τους εργαζομένους και μετά να δούμε αν θα λειτουργήσει απεργοσπαστικά ο Ευβοιώτης κι αν θα έχει γι αυτόν νόημα να κατέβει Αθήνα όπου θα παίρνει τον ίδιο μισθό με τον (επίσης άνεργο!) Αθηναίο.

       Δεν μπορείς λοιπόν να λες στον μετανάστη «έχεις τα μισά δικαιώματα, αλλά είναι…ανήθικο να τα χρησιμοποιήσεις, γιατί έτσι ακυρώνεις και τα δικά μου που είναι ολόκληρα»!
       Κάτι μου έλεγες περί ηθικής προηγουμένως νομίζω….

       Καλά για το «πολυπολιτισμικό» μάλλον συμφωνούμε, δεν χρειάζεται να προσθέσω κάτι, παρόλο που η απάντηση σε αυτό δεν είναι ο διαφοριστικός ρατσισμός (Μιας κι έχεις διαβάσει και Μπαλιμπάρ 😉 )

       Για την «αυτοδιάθεση του χώρου»: Καταρχήν κι εσύ παραδέχεσαι εμμέσως ότι δεν μπαίνει ζήτημα ότι «είμαστε πολλοί», Μπαίνει κατά βάση ζήτημα ποιοί είμαστε αυτοί οι πολλοί/λίγοι.
       Επί της ουσίας: Φυσικά και θα πρέπει να έχει ο κάθε λαός αυτοδιάθεση του χώρου του.
       Όμως οι Έλληνες δεν είναι ένα πράγμα!
       Αυτή την στιγμή «αυτοδιαθέτει» το χώρο ΜΑΣ η αστική τάξη: Αυτή «οδηγεί» τους μετανάστες στην Ομόνοια, αυτή τους ρίχνει στα σκλαβοπάζαρα της αγοράς, αυτή και οι συνεργάτες της τους τα παίρνουν και τους αφήνουν ανασφάλιστους (κατά τα άλλα «υποφέρουν τα ταμεία μας»…), αυτή κλείνει εργοστάσια και τα ΠΡΟΙΚΟΔΟΤΕΙ να βγουν εκτός χώρας, αυτή υποχρεώνει και τους Έλληνες να ζούν σε γκέτο που Η ΙΔΙΑ δημιουργεί!

       Ας αυτοδιαθέσουμε πραγματικά λοιπόν το χώρο μας και το…ξανασυζητάμε!

      • Δεν έχει αυξηθεί η μυωπία μου, η βιασύνη σου έχει αυξηθεί:
       Στην πραγματικότητα από το σχόλιο που μου έκανες κατάλαβα ότι αυτά που έγραψα τα διάβασες πολύ πολύ βιαστικά και επιφανειακά και σε κάποιες περιπτώσεις κατάλαβες και τα ακριβώς αντίθετα από αυτά που περιέγραφε το η κείμενο των «Θέσεων» που σχολίασα !

       Λοιπόν για τις μετακινήσεις μεταξύ Ευβοίας και Αθήνας: ας μη γινόμαστε γραφικοί κα ναι μην τραβάμε τα επιχειρήματα από τα αυτιά. Ντρέπομαι τώρα να σου απαντήσω σε αυτό το επιχείρημα αλλά το λιγότερο που μπορώ να σου πω είναι ότι δεν υπάρχει χάσμα βιοτικού επιπέδου μεταξύ Εύβοιας και Αθήνας, ούτε ο πληθυσμός που περιμένει να περάσει τον Ευρώτα είναι της τάξης των δεκάδων εκατομμυρίων. Αλλά και μόνο η διαφορές στην ποσότητα από κάποιο σημείο και μετά αλλάζουν την ποιότητα.

       Αλλά και αυτή η φιλολογία: «δώσε ίσα δικαιώματα, κάνε το ένα και το άλλο και θα δεις μετά» είναι εκτός τόπου και χρόνου. Ποιός θα τα δώσει αυτά ο κεφαλαιοκράτης; Μα το ζήτημα που παίζεται εδώ είναι πως θα πάρει ο λαός την εξουσία και από τη στιγμή που δεν την έχει πρέπει να δει ποιά είναι τα αδύνατα σημεία του συστήματος για να τα πλήξει και όχι να ποντάρει στις φιλανθρωπικές ευαισθησίες των τηλεθεατών. Και η κριτική που κάνει το κείμενο που παρέθεσα, ουσιαστικά αυτή είναι η κριτική του Αλτουσέρ, σε αυτό ακριβώς στοχεύει: Στο να καταδείξει ότι είναι αδιέξοδο και εκτός επαναστατικής σκέψης να καταγίνεσαι με τα δικαιώματα και τον άνθρωπο.

       Στο πρώτο σχόλιο παρουσιάζω στοιχεία από το κείμενο όπου αναφέρεται και η άποψη του Μπαλιμπάρ.
       Επειδή απεχθάνομαι όλη αυτή τη φλύαρη αντι-ρατσι-σεξι-φασισμολογία που θριάμβευσε και στην Ελλάδα κατά την εποχή της μεταψυχροπολεμικής σήψης της αριστεράς, θέλω να σου πω ότι αυτή ακριβώς η φιλολογία (που ψάχνει να βρει διαφοριστικούς και κάθε λογής ρατσισμούς οπουδήποτε) τελικά εντάσσεται ακριβώς σε αυτήν την «ανασυντεθειμένη ηγεμονευόμενη ιδεολογία των κυριαρχούμενων τάξεων.» που συζητάει ο Μπαλιμπάρ.

       Όσο για την Ηθική που αναφέρεις! Διάολε δεν είδες τίποτα από το κείμενο. Τόσο ο Μαρξ, όσο και ο Αλτουσέρ θα γινόντουσαν έξαλλοι στο άκουσμα αυτής της λέξης… Το πρώτο ήδη έργο του Μαρξ ήταν κριτική εναντίων αυτής της Ηθικής.

       Όσο για το ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει αυτοδιάθεση του ελληνικού χώρου από του Έλληνες είναι γεγονός σε πολλά πεδία (διαχείρηση περιουσίας, φυσικής κληρονομιάς κλπ) αλλά το μεταναστευτικό είναι ένα από τα σημαντικότερα. Ρώτησε ο Μητσοτάκης ή ο Σιμήτης ή οποιος άλλος τον Ελληνικό λαό ποτε αν θέλει να γίνει η χώρα του « κράτος υποδοχής «; Εκεί ακριβώς νοιώθει προδομένο μεγάλο μέρος του λαού και το να φωνάζει σε όλους τους τόνους η αριστερά «ανοιχτά σύνορα» την καθιστά ηλιθιωδώς συνένοχη σε αυτό το καπέλωμα.

      • Να μην ντρέπεσαι καθόλου ν’ απαντήσεις! Εκτός κι αν ντρέπεσαι γι αυτό που έγραψες: «ναι είμαι και εναντίον της εσωτερικής μετανάστευσης όταν γίνεται απεργοσπαστικό εργαλείο».

       Ούτε οι Ιρλανδοί λοιπόν ήταν «δεκάδες εκατομμύρια», όσο για το «χάσμα του βιοτικού επιπέδου», δεν είμαι σίγουρος ότι ήταν πολύ διαφορετικό από αυτό του φτωχού Άγγλου, άσχετα με το πως το παρουσιάζει ο ¨Ενγκελς, που φαίνεται λίγο…»παθιασμένος».
       Η ανεργία στην Εύβοια είναι σχεδόν τρομακτική:
       «Η ανεργία στη βορειοκεντρική Εύβοια, σύμφωνα με τον νομάρχη Θανάση Μπουραντά, ίσως είναι η υψηλότερη στη χώρα (υπολογίζεται πάνω από 70%).» (http://archive.enet.gr/online/online_text/c=114,dt=19.07.2008,id=16412576,22213920,37051040 κάπως παλιά, αλλά δεν έχει αλλάξει και πολύ η κατάσταση…)
       Κύμα εσωτερικής μετανάστευσης όμως δεν υπάρχει γιατί δεν ελπίζουν και σε πολύ καλύτερη τύχη στην Αθήνα, όταν κι εκεί πάει από το κακό στο χειρότερο…

       Δεν κατάλαβα…είναι δηλαδή επαναστατικό το αίτημα για ίσα δικαιώματα στους μετανάστες; Συμβαδίζει με την σοσιαλιστική επανάσταση, ενώ το να λέμε έξω οι ξένοι είναι το «προοδευτικό» αίτημα του σήμερα;

       Αλήθεια, μπορείς να μου πεις την δική σου αίσθηση σε ένα ερώτημα;
       Γιατί πιστεύεις ότι παρατηρείται αυτό το τεράστιο κύμα μετανάστευσης; Θέλω να πω ότι πόλεμοι, σφαγές, πείνα, άθλιες συνθήκες υπήρχαν τα τελευταία…100 χρόνια στον τρίτο κόσμο. Γιατί τώρα ξεκινά κάποιος από τα βάθη του Μπαγκλαντες και το 1980 δεν ξεκινούσε;
       Ζούσε καλύτερα;

       Το σχόλιό μου για τον Μπαλιμπάρ δεν αφορούσε αυτό που έγραψες, απλά επειδή η έννοια που χρησιμοποίησα έχει αναλυθεί από τον Μπαλιμπάρ, γι αυτό τον ανέφερα. Πιστεύεις δεν πιστεύεις σ’ αυτά, η αλήθεια είναι ότι και ο Λεπέν, και ο Καρατζαφέρης την επιχειρηματολογία του διαφοριστικού ρατσισμού χρησιμοποιούν. Τέλος πάντων, δεν είναι εκεί το θέμα μας.

       Και δύο τελευταία:
       -Μάλλον εσύ δεν κατάλαβες την φράση περί ηθικής που έγραψα, αλλά τέλος πάντων, δεν έχει πολύ σημασία.
       -Τέλος το κείμενο των Θέσεων δεν το διάβασα καν ακόμη, Δώσμου λίγο χρόνο, εκτός κι αν είναι τόσο κεντρική η σημασία του.

      • Βρε πουλάκι μου το ίδιο ανάγκη έχεις να δουλέψεις αν είσαι από την Εύβοια ή από το μπαγκλαντές; Το ίδιο μεροκάματο θα ζητήσεις; Το επίθετο «απεργοσπαστική» που χρησιμοποίησα για τη μετανάστευση που χρησιμοποίησα είναι εντελώς εξηζητημένη και το έκανα χάριν συντομίας. Βέβαια αν κινηθούν 10.000 ευβοιώτες για να δουλέψουν στα λεωφορία της αθήνας με το μισό μεροκάματο, θα είναι απεργοσπαστική μετανάστευση. Είπαμε η ποσότητα αλλάζει την ποιότητα.
       Και τέλος πάντων όταν έχεις 70% ανεργία σε ένα τόπο τί τους λες: Συγγνώμη παιδιά θα φέρουμε και άλλους 100.000 Αλγερινούς, 100.000 Μαροκινούς, 1.000.000 Αιγύπτιους και 100.000 από την Αιθιοπία να σου κάνουν παρέα γιατί αυτοί που έχουν έρθει ήδη δε φτάνουν;
       Σε ρωτάω λοιπόν έχεις το θάρος να πας στην Εύβοια να τους πεις στο καφενείο του χωριού: «Παιδιά θέλων να ανοίξουν τα σύνορα, να έρθουν όλοι οι κατατρεγμένοι του κόσμου, να τους περιθάλψουμε, να τους δώσουμε στέγη και τροφή». Το κάνεις ή κρύβεσαι πίσω από το δάκτυλό σου και ταμπουρώνεσαι στην ασφάλεια της πολυλογίας της Αθήνας και του ίντερνετ; Γιατί άλλο να μοιράζεις φυλλάδια και άλλο να συζητάς με τον κόσμο.

      • Vard εσύ με ρώτησες για το κειμενάκι του Έγκελς, εσύ μου είπες για την εσωτερική μετανάστευση.
       Όχι να ζητάμε και τα ρέστα τώρα….

       Δεύτερον μ’ ενδιαφέρει η απάντησή σου στο ερώτημα που σου έκανα:
       «Γιατί πιστεύεις ότι παρατηρείται αυτό το τεράστιο κύμα μετανάστευσης; Θέλω να πω ότι πόλεμοι, σφαγές, πείνα, άθλιες συνθήκες υπήρχαν τα τελευταία…100 χρόνια στον τρίτο κόσμο. Γιατί τώρα ξεκινά κάποιος από τα βάθη του Μπαγκλαντες και το 1980 δεν ξεκινούσε;
       Ζούσε καλύτερα;»

      • Δε ζητάω κάποιου είδους ρέστα. Σε ρώτησα απλώς αν διάβασες και το σχόλιο για τον Έγκελς και με ρώτησες αν είμαι και κατά της εσωτερικής μετανάστευσης. Σου απάντησα ότι ναι, αλλά μόνο εφόσον έχει απεργοσπαστικά κίνητρα. Τί ρέστα να ζητήσω;

      • «“Γιατί πιστεύεις ότι παρατηρείται αυτό το τεράστιο κύμα μετανάστευσης; Θέλω να πω ότι πόλεμοι, σφαγές, πείνα, άθλιες συνθήκες υπήρχαν τα τελευταία…100 χρόνια στον τρίτο κόσμο. Γιατί τώρα ξεκινά κάποιος από τα βάθη του Μπαγκλαντες και το 1980 δεν ξεκινούσε;»

       Εγώ θα σε ρωτήσω: «Μήπως ξέχασες το θέμα του θρεντ»; Γιατί ξεκινουσε στην εποχή του Λένιν;;;
       Δεν ξέρω αν έχεις διαβάσει την εποχή του Κεφαλαίου του Χόμπσπάουμ. Είναι προφανές ότι η εφεύρεση του σιδηρόδρομου, του ατμόπλοιου, η βελτίωση των δρόμων κλπ κλπ διευκόλυνε αυτήν την κίνηση από τις υποανάπτυκτες περιοχές προς την ανεπτυγμένη Δύση. Κατά τα άλλα αποικιοκρατικοί πόλεμοι υπήρχαν πάντα.

      • Πόσο πια βελτιώθηκαν οι δρόμοι απ’ το 1980?!?!?!?!?!
       Στο κάτω κάτω δεν έρχονται και με κανένα Boeing 787 οι μετανάστες…

       Τέλος πάντων, αφού πιστεύεις αυτό…οκ.

      • Απάντησα για τα τελευταία 100 χρόνια που με ρώτησες. Υπάρχει
       Και κάτι άλλο: Τα σύνορα της ευρωπης του 1980 δεν ήταν ανοιχτά. Για να περάσεις από τη μία χώρα στην άλλη δεν ήταν απλό ζήτημα. Και γενικότερα όμως άλλαξε η αντιμετώπιση της μετανάστευσης από τον καπιταλιστικό κόσμο μετά την κατάρρευση του ανατολικού μπλοκ

      • Η παρατήρηση ήταν αυτή:
       «πόλεμοι, σφαγές, πείνα, άθλιες συνθήκες υπήρχαν τα τελευταία…100 χρόνια στον τρίτο κόσμο.»
       Και η ερώτηση ήταν αυτή:
       «Γιατί τώρα ξεκινά κάποιος από τα βάθη του Μπαγκλαντες και το 1980 δεν ξεκινούσε;»
       Γιατί μου βγάζεις την ψυχή για να συνεννοηθούμε;

       Λοιπόν για να μην μακρυγορώ:
       Από το Μπαγκλαντές, την Ινδία, την Σομαλία, το Πακιστάν, το Αφγτανιστάν κλπ., όπως φαίνεται και από εδώ (http://beintouchwith.files.wordpress.com/2010/12/world_map1.jpg) ΔΕΝ χρειάζεται να περάσεις από Ευρωπαϊκές χώρες για την Ελλάδα. Άρα όσο «σφιχτά» και να ήταν τα σύνορά τους δεν είχε σημασία.

       Άρα λοιπόν «άλλαξε η αντιμετώπιση της μετανάστευσης από τον καπιταλιστικό κόσμο»
       Αυτό μου φαίνεται πιο κοντά στην πραγματικότητα.
       Είναι λοιπόν θέμα πολιτικής και μάλιστα όχι συνοριακής πολιτικής, αλλά γενικότερης πολιτικής.
       Εσύ, γιατί επικεντρώνεις τότε στα σύνορα; Πιστεύεις ότι αν δεν τους συγκράτησαν τα ναρκοπέδια του Έβρου θα τους συγκρατήσει ο…φράχτης και τα μπλόκα των μπάτσων???

      • Τώρα ειδικά για το μπαγκλαντές::
       Κοίτα αυτή την πληθυσμιακή καμπύλη:

       Το μπαγκλαντές αύξησε τον πληθυσμό του μέσα σε 30 χρόνια (1980-2010) όσο μέσα σε 80 χρόνια και είναι από τις χώρες με τον μεγαλύτερο ρυθμό γεννήσεων. Το μπαγκλαντές από το 1980 διπλασίασε τον πληθυσμό του (100%) ενώ η Κίνα στο ίδιο διάστημα τον αύξησε μόλις κατά 15%.

       Και βεβαια αυτό δεν είναι καθόλου ασχετο με το γεγονός ότι πρόκεται για χώρα με 90% μουσουλμάνους.

       Δηλαδή παίζει ρόλο και η απουσία πολιτικής γεννήσεων. Και βέβαια η Δύση έσπευσε να εκμεταλλευτεί αυτήν την ευκαιρία

      • Με τα σύνορα της ευρώπης εννοούσα ότι αν κάποιος έμπαινε στην Ελλάδα το 1980 και κατάφερνε να περάσει και στην Ιταλία (γιατί στη Βουλγαρία του ανατολικού μπλοκ δεν παίρναγε κουνούπι όπως φαντάζεσαι) ακόμα και από την Ιταλία δύσκολα να πήγαινε Γαλλία, Αγγλία κλπ. Εννοώ δεν υπήρχε αυτή η υστερόβουλη πολιτική των «ημιανοιχτών» συνόρων.

      • Κατά τα άλλα οι αποικιοκρατικές χώρες (Γαλλία, Αγγλία) ανέκαθεν εκμεταλλεύονταν μετανάστες και τους δέχονταν στα σύνορά τους. Και οι χώρες αυτές με τους μετανάστες έχουν και τη μεγαλύτερη άνοδο της ακροδεξιάς.
       Παρεμπιπτόντως μια ενδιαφέρουσα ανακοίνωση, η πρώτη της αριστεράς που με βρίσκει σύμφωνο:

       http://tvxs.gr/news/έγραψαν-είπαν/πρωτοβουλία-αριστερών-πολιτών-για-το-μεταναστευτικό
       Ξεκινάει με το θέμα μας:

       «Η µετανάστευση διαιρεί τους εργάτες σε δυο οµάδες, στους ντόπιους και στους ξένους και οι τελευταίοι χωρίζονται σε Ιρλανδούς, Γερµανούς και πολλές άλλες µικρές οµάδες, η κάθε µια από τις οποίες καταλαβαίνει µόνο τον εαυτό της. Για να σχηµατίσεις από όλους αυτούς ένα ενιαίο κόµµα απαιτούνται ασυνήθιστα µεγάλες δυνάµεις. Εχουµε συχνά κάποια βίαια ξεσπάσµατα, αλλά η µπουρζουαζία δεν έχει παρά να περιµένει υποµονετικά και αυτά τα ανοµοιογενή στοιχεία της εργατικής τάξης θα διαχωριστούν και πάλι…» (απόσπασµα από την επιστολή του ΄Ενγκελς προς τον Ζόργκε στις 2 ∆εκεµβρίου του 1893)

      • Μην χάφτεις όλες τις αηδίες που πλασσάρει ο κάθε υστερόβουλος. Τι πάει να πει «δεν πέρναγε κουνούπι από Βουλγαρία»; Οι Βούλγαροι ήταν…παραταγμένοι στα Ελληνοβουλγαρικά σύνορα, ενώ οι δικοί μας ήταν χαβαλέδες;
       Αυτά είναι παραμύθια για μικρά παιδιά.

       Στο ξαναείπα: Βλέπεις κάτι πιο δύσκολο από το να περάσει (τεχνικά μιλώντας) κάποιος από τα ναρκοπέδια του Έβρου; Ξέρεις ότι μετανάστες έχουν τιναχτεί στον αέρα από τέτοια προσπάθεια σε μια χώρα όπου ούτε γλώσσα ξέρουν πολλοί από αυτούς, ούτε τίποτε;
       Τι πιο δύσκολο «τεχνικά» μπορείς να βάλεις σαν «εμπόδιο»;

       Νομίζεις ότι είναι τεχνικά αυτά τα ζητήματα;
       Ξέρεις τι αλισβερίσια γίνονται στον Έβρο; (και δεν μιλώ για απλούς μετανάστες, μιλώ για ναρκωτικά, εμπόριο λευκής σαρκός κλπ.)
       Ξέρεις ότι ακόμη και φαντάροι κινδυνεύουν άμεσα αν βρεθούν μπροστά σε τέτοια φάση;
       Αυτά νομίζεις γίνονται εν αγνοία του κράτους; Έχει γίνει καμιά…επανάσταση δουλεμπόρων/ναρκεμπόρων και δεν το έχουμε καταλάβει ή μήπως ο Έβρος είναι η Ευρωπαϊκή…ζούγκλα του Αμαζονίου που δεν μπορείς να την φέρεις ζάφτι???

       Όσο για τον Έγκελς, εσύ ήθελες να τον βγάλουμε απ’ την κουβέντα. Μη μου τον ξαναβάζεις τώρα γιατί σου φαίνεται «βολικό» το χωρίο. Αυτά που λέει είναι αλήθεια, το θέμα είναι τι προτείνεις σε αυτά, γιατί εσύ είσαι έτοιμος για συμμαχία με το ΛΑΟΣ, κι όχι τίποτε άλλο, αλλά εκτός από αντιαισθητικό είναι κι εντελώς ηλίθιο. Τα κοινωνικά προβλήματα δεν λύνονται με αστυνομικές λογικές.
       Απλά αναστέλλονται…μη πω διαιωνίζονται και ενισχύονται…

      • Μπορείς να μου δείξεις πού έβγαλα τον Έγκελς από τη συζήτηση; Ότι θέλεις διαβάζεις. Τα ψέματα με εκνευρίζουν.

       Εσύ το λες μόνο σου: Στον Έβρο υπάρχει αλισβερίσι ανθρώπινης σάρκας. Το ίδιο λέω και ‘γω είναι ζήτημα πολιτικής όχι τεχνικό. Στο πρώην ανατολικό μπλοκ δεν ξέρω ΟΥΤΕ μία περίπτωση παράνομης εισαγωγής οικονομικών μετανάστών. Μπορείς να μου υποδείξεις μία περίπτωση; Για να δούμε ποιός χάφτει τι.

      • «Η µετανάστευση διαιρεί τους εργάτες σε δυο οµάδες, στους ντόπιους και στους ξένους και οι τελευταίοι χωρίζονται σε Ιρλανδούς, Γερµανούς και πολλές άλλες µικρές οµάδες, η κάθε µια από τις οποίες καταλαβαίνει µόνο τον εαυτό της. Για να σχηµατίσεις από όλους αυτούς ένα ενιαίο κόµµα απαιτούνται ασυνήθιστα µεγάλες δυνάµεις. Εχουµε συχνά κάποια βίαια ξεσπάσµατα, αλλά η µπουρζουαζία δεν έχει παρά να περιµένει υποµονετικά και αυτά τα ανοµοιογενή στοιχεία της εργατικής τάξης θα διαχωριστούν και πάλι…» (απόσπασµα από την επιστολή του ΕΝΓΚΕΛΣ προς τον Ζόργκε στις 2 ∆εκεµβρίου του 1893)

       Τάδε έφη vard εδώ:
       https://sxoliastesxwrissynora.wordpress.com/2011/01/31/%CE%BF-%CE%BB%CE%AD%CE%BD%CE%B9%CE%BD-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7/comment-page-1/#comment-60705

       Το είδες το Ένγκελς ή θέλεις να το υπογραμμίσω κιόλας??

      • Συγνώμη, εγώ διάβασα λάθος. Είπες «που τον έβΓαλα».
       Λοιπόν τον έβγαλες όταν άρχισες να μου λες ότι το θέμα δεν είναι η εσωτερική μετανάστευση (γι αυτήν μιλούσε ο Έγκελς στο απόσπασμα που ΕΣΥ έβαλες) αλλά η…άλλη:
       «Βρε πουλάκι μου το ίδιο ανάγκη έχεις να δουλέψεις αν είσαι από την Εύβοια ή από το μπαγκλαντές; Το ίδιο μεροκάματο θα ζητήσεις; »

       Εγώ από αυτή τη φράση καταλαβαίνω «ας ξεπεράσουμε το θέμα αυτό γιατί είναι άλλης τάξης ο Μπαγκλαντέζος από τον Ευβοέα»
       Κατάλαβα λάθος;
       Ε γράψε λάθος και πες μου γιατί θέλεις κατασταλτική πολιτική και ΑΝ ΔΕΝ εννοείς αυτό, τι πολιτική θέλεις; Εγώ αυτό δεν το έχω ακόμη καταλάβει.

 2. Αθάνατος! Οι περισσότεροι μετά από 100 χρόνια δεν μπορούν να καταλάβουν αυτά που διέκρινε ο Ουλιάνοφ πριν 100 χρόνια. Η λέξεις κλειδί είναι «συνειδητοποιημένος εργάτης».

 3. Αυτός στην εικόνα είναι ο Λένιν ή ο Μπογιόπουλος?:P:P:P
  Επίσης ο Χάγιος από το ΝΑΡ δεν είναι ίδιος ο Τρότσκι?χαχαχαχα ΤΥΧΑΙΟ?

 4. Mια επιρροή από πρωτοπορείες στον κινηματογράφο του σουρρεαλισμού και το θέατρο του παραλόγου
  Από τον Cocteau μέχρι τον Ζενέ
  Ιδού το μεγαλείον:

   • Mitsara για πότε βλέπεις τον Κομμουνισμό?Μια χαρά ανεπτυγμένα βιομηχανικά κράτη έχουμε:P.Ή ανήκεις στους αιρετικούς που απορρίπτουν τον μαρξιστικό ντετερμινισμό?:P

    • Το κακό μ’αυτά τα θέματα είναι ότι αν πραγματοποιηθούν σε 30,50 ή 70 χρόνια, δεν θα μπορούμε να σου κάνουμε την χειρονομία που σου αξίζει.

     Σε κάτι τέτοια είναι χρήσιμη η μετά-θάνατος ζωή.
     Δεν θα υπάρχει καζάνι να κρυφτείς από την νομοτέλεια… 😉

     • ΧΑΧΑ σε πάω!

      Αν πιστεύεις σε αυτόν τον ντετερμινισμό (γιατί θέμα πίστης είναι) τότε άντε και με το καλό και εκκλησία!Αλλά ξέχασα, έχετε τις όβες.:P

      @Mitsaras

      Με το συμπάθιο φίλε Μιτσάρα, σε μια επιστημονική θεωρία όπως ο μαρξισμός, το «πιστεύω σε νόμους κίνησης» έτσι γενικά και αόριστα δεν λέει κάτι.Ο ιστορικός υλισμός έχει πάρει τον μπούλο πέρα για πέρα.Από το σχόλιό σου,πάρα πολύ γενικό και άρα ασφαλές, είναι σα να λες, «το μέλλον επιφυλάσσει τα πάντα».Και οι Αγριόχηνες είναι αποδημητικές.Μπορεί να καταντήσουμε και σε ένα πολύ γαμάτο φασισμό,ολοκληρωτισμό με κομμουνιστικό επίχρισμα, όπου ο πόθος για την αυτοεκπληρούμενη προφητεία θα συντηρεί τον «πατερούλη».Γιαυτό και εγώ σε αντίθεση με τον Vard,νομίζω πως αν Μαρξ ζούσε σήμερα θα είχε αλλάξει πολλά στις θεωρίες του.Και κυρίως αυτή για το προλεταριάτο.(το οποίο σωστά παρατηρεί ο Λένιν πως εξαντλείται στον ρεφορμισμό)

      • Και όσων αφορά αυτό που είπε ο Vard «Ο χρυσός αιώνας της Αθήνας ήταν ο αιώνας της χρυσής εκμετάλλευσης των δούλων των ορυχείων του Λαυρίου.» είναι ένα καθαρά αντιδραστικό συμπέρασμα.Τον καλώ να μου βρει μια εποχή που ΔΕΝ υπήρχαν δούλοι, και υπήρχε Δημοκρατία για 3 περίπου αιώνες.

      • Με το συμπάθειο φίλε Oblivion αλλά δε μπορούμε να αναφερόμαστε στον μαρξισμό χωρίς τον μαρξισμό. Δε μιλάω στον βρόντο αλλά έχω κάποιες εμπειρικές μελέτες σε συνέδρια κι διεθνή επιστημονικά περιοδικά που να συνηγορούν στο ό,τι υπάρχουν συστηματικοί νόμοι κίνησης στο καπιταλιστικό σύστημα. Κάποια στιγμή στο μέλλον θα γράψω περισσότερα στο μπλογκ. Κι αν δεν ήσουν βιαστικός να δώσεις την απάντησή σου θα πρόσεχες πως δε μίλησα για νομοτέλειες αλλά για νόμους κίνησης κι αυτό για να μη πέσω σε χυδαίο οικονομισμό. Εκτός κι αν έχεις σχηματίσει την εικόνα του θεού για το άτομό σου που μπορεί να επηρρεάσει τους νόμους αυτούς και να τους αλλάξει κατεύθυνση. Εγώ προσωπικά νοιώθω πολύ ταπεινός απέναντί τους.

    • Για τη μαντάμ Ζαίρα με πέρασες? Μου αρκεί πως θα έρθει κάποια στιγμή. Πιστεύω στους νόμους κίνησης (που είναι παρατηρήσιμοι και προσδιορίζονται εμπειρικά) χωρίς όμως να προεξοφλώ κάποιο συγκεκριμένο αποτέλεσμα.

     • Φίλε Μιτσάρα, προφανώς και δεν έχω σχηματίσει εικόνα θεού.Αλλά όταν μιλάμε για επιστήμη και για νόμους κίνησης εμένα μου είναι αδύνατο να μην το συνδέσω με αυτό που ακριβώς λες οτι είναι.Επιστήμη.Αν έχεις νόμους, κίνησης, τότε γνωρίζοντας τις αρχικές συνθήκες, και διατυπώνοντας μια «Εξίσωση» (στο μέλλον), θα μπορούμε να προβλέψουμε τα πάντα.Εγώ πάλι διαφωνώ κάθετα με την λογική των νόμων.Κίνηση υπάρχει, αλλά δεν μπορείς να την μοντελοποιήσεις.Το έκανε ο Μάρξ για την ιστορία και απέτυχε.Αυτό δεν σημαίνει οτι δεν προσέφερε.Αλλά σαν επιστημονική θεωρία δεν δουλεύει.Εδώ δυσκολευόμαστε να μοντελοποιήσουμε την κίνηση ρευστών,τι νόημα έχει να μιλάμε για νόμους του καπιταλισμού, όταν μέσα στην «εξίσωση» πρέπει να βάλεις τον άνθρωπο?Εκτός και αν για εσένα οι μάζες είναι θέμα μηχανικής.

      • Oblivion η ιστορική κίνηση δεν είναι μία ευθύγραμμη διαδικασία. Υπάρχουν ορισμένες τάσεις οι οποίες όμως δεν σε οδηγούν σε αναμενόμενα αποτελέσματα. Όμως προκύπτουν κάποια αποτελέσματα κι αυτά ερμηνεύονται πάλι από τις τάσεις. Επειδή το αεροπλάνο πετάει δε σημαίνει πως καταργήθηκε ο νόμος της βαρύτητας αλλά για να ερμηνεύσουμε τον τρόπο με τον οποίο πετάει το αεροπλάνο θα πρέπει να κατανοήσουμε σε βάθος το νόμο της βαρύτητας. Ας δώσουμε όμως ένα πιο απτό παράδειγμα. Η κρίση του 1973 όπως δείχνουν οι όποιες εμπειρικές μελέτες οφείλεται στη πτωτική τάση του ποσοστού κέρδους που ξεκίνησε μερικά χρόνια πριν. Αυτό δεν οδήγησε ασφαλώς στη παγκόσμια κομμουνιστική επανάσταση αλλά αντιθέτως σε μία επίθεση στα εργασιακά δικαιώματα η οποία όμως ερμηνεύεται πάλι από τη πτωτική τάση του ποσοστού κέρδους κι ας έφερε τα αντίθετα για την εργατική τάξη αποτελέσματα που είναι η ποθητή χειραφέτησή της. Ο Μαρξ είχε άδικο πως η συμπεριφορά του ποσοστού κέρδους καθορίζει τις κρίσεις? Απ’ ό,τι φαίνεται από τις εμπειρικές εκτιμήσεις τόσο για τη κρίση της δεκαετίας του 1970 όσο και για τη παρούσα κρίση υπάρχει υψηλή συσχέτιση μεταξύ των δύο. Παρ’ όλα αυτά στο παρελθόν δεν οδηγηθήκαμε σε κάποια γενικευμένη επανάσταση και πιθανόν να μη συμβεί ούτε και στη παρούσα κρίση. Αυτή εξαρτάται κι από ευρύτερα κοινωνικοπολιτικά αίτια και γι’ αυτό άλλωστε απέφυγα να χρησιμοποιήσω τον όρο νομοτέλεια. Κι εκεί ακριβώς έρχεται η επίδραση των μαζών στην ιστορική κίνηση που μπορεί να σε οδηγήσει στη μία ή στην άλλη κατεύθυνση στη βάση όμως πάντοτε κάποιων νόμων που λειτουργούν έξω από την ανθρώπινη βούληση. Καθώς όσο κι αν προσπαθούμε να επιβληθούμε στο νόμο της βαρύτητας αυτός πάντοτε θα υπάρχει.

      • Mitsara, εσύ απ΄ότι κατάλαβα θες να μου πεις πως το οικονομικό στοιχείο (μέσω κρίσεων πχ) επηρεάζει τις μάζες, ως αίτιο-αποτέλεσμα.Είναι πολύ γενική όμως η προσέγγισή σου και δεν μπορώ να αντιπαρατεθώ σε κάτι συγκεκριμένο.Τάσεις πάντα υπήρχαν και αυτές επηρέαζαν τις μάζες.Και δεν ήταν πάντα το οικονομικό στοιχείο.Τώρα είναι βέβαια.Από τον παραλληλισμό σου με την βαρύτητα, θες να μου πεις πως οι νόμοι αυτοί υπάρχουν και καλά θα κάνουμε να τους «αποκρυπτογραφήσουμε» για να μπορέσουμε να «πετάξουμε».Το θέμα είναι Mitsara πως αυτοί οι νόμοι δεν νομίζω πως είναι κάτι το σταθερό, αλλά έχουν να κάνουν κάθε φορά με ΠΟΛΛΑ πράγματα και με τις κοινωνίες που εφαρμόζονται.Δεν «πάτησαν» στους ίδιους νόμους οι σταυροφορίες με τον πόλεμο στο Ιράκ.Ο ίδιος ο μαρξ ήταν κατά των αστών οικονομολόγων που δεν σχετικοποιούσαν την ιστορία.Βέβαια και αυτός το ίδιο κατέληξε να κάνει,προβάλλοντας τις καπιταλιστικές δομές σε κάθε ιστορική περίοδο του παρελθόντος και εξάγοντας συμπεράσματα με βάση αυτές.

       Ενδιαφέρον παρουσιάζει η θέση του για το προλεταριάτο.

      • Το βασικό Μητσάρα είναι ότι ο ιστορικός υλισμός έχει πάρει τον μπούλο πέρα για πέρα.
       Τώρα αυτά που λες για τ’ αεροπλάνα δεν τα καταλαβαίνω ‘γώ.

      • Είναι πολύ απλό oblivion. Πότε είχες μεγαλύτερες αξιώσεις από τον κόσμο να ξεσηκωθεί, πριν δέκα – δεκαπέντε χρόνια που ο καπιταλισμός δε βρισκόταν σε ύφεση ή τώρα? Πότε υπάρχουν περισσότερες πιθανότητες ανατροπής του αστικού συστήματος, σε περίοδο άνθησης ή σε περίοδο γενικευμένης κρίσης και δυσκολίας της αναπαραγωγής του? Γιατί από τη δική μου εμπειρία πριν δέκα χρόνια όταν έλεγα για έξω από την ΕΕ στη καλύτερη περίπτωση με αντιμετωπίζαν σαν γραφικό.

       Όσο για τις σταυροφορίες στους ίδιους νόμους πάτησαν στην ουσία τους. Στην εκμετάλλευση εκείνων των περιοχών από τα ισχυρά βασίλεια, τώρα μονοπώλια.

      • Μου φαίνεται δεν διαβάζεις προσεκτικά Μητσάρα τα σχόλια του Oblivion:
       «Με το συμπάθιο φίλε Μιτσάρα, σε μια επιστημονική θεωρία όπως ο μαρξισμός, το “πιστεύω σε νόμους κίνησης” έτσι γενικά και αόριστα δεν λέει κάτι.Ο ιστορικός υλισμός έχει πάρει τον μπούλο πέρα για πέρα.»

       Από εκεί και πέρα με εκπλήσσει να έχεις τέτοιες απορίες για μένα.
       Δεν λέω ότι είμαι ο θεματοφύλακας, αλλά κάτι θα έπρεπε να έχεις καταλάβει για το τι πιστεύω τόσο καιρό.

      • Αρούρη ελπίζω μια μέρα να με συγχωρέσεις που έχασα τη πίστη μου σε σένα 😦 Τον μπούλο λοιπόν και ο διαλεκτικός υλισμός και η ταξική πάλη που καθορίζει την έκβαση των πραγμάτων.

      • Και κάτι επιπλέον:
       Προηγουμένως στον vard έβαλα ένα άλλο θέμα απ’ το ίδιο site.
       Σ’ εσένα λοιπόν θα αφιερώσω αυτό το θέμα:
       http://parekklisi.wordpress.com/2011/01/27/nomiki/

       Ένα κόμμα που θέλει να λέγεται Κομμουνιστικό πρέπει να επικεντρώνεται σε αυτές τις αλήθειες κι όχι στα 13χρονα που τα βάζουν (!!!) να επιτίθενται σε αστυνομικούς. Αλλιώς, και για να χρησιμοποιήσω τα λόγια σου, «Τον μπούλο και ο διαλεκτικός υλισμός και η ταξική πάλη που καθορίζει την έκβαση των πραγμάτων.»

 5. Μου άρεσε η τοποθέτηση του vard πάλι…λες και μιλά ο Καραμπελιάς με ψευδώνυμο,,,πως δεν μπορεί να καταλάβει οτι οσο μεγαλώνει το ευρος της καταπίεσης μεγαλώνει και η τάξη που κάτω απο ορους μπορεί να εξεγερθεί…και πέρνει την έως τώρα πορεία του καπιταλισμου σαν απόδειξη επιτυχίας του (μέχρι τώρα) αλλά και σαν απόδειξη αποτυχίας ενος άλλου μοντέλου που ποτέ δεν εφαρμόστηκε…λοιπον επειδη δεν ειχαν εξαντληθεί ακόμα οι πρώτογενείς πόροι ανάπτυξης ηταν λογικό να ανταπεξέρχεται απο τις κρίσεις ο καπιταλισμός η με πόλεμο η με παραχωρήσει η με αντεπίθεση, εδώ έχουμε το τελευταίο δηλαδη δεν θέλει να κάνει παραχωρήσεις δεν θέλει να κάνει πόλεμο και κάνει αντεπίθεση μέσω κρίσεων χωρις τις οποίες ομως δεν μπορεί και να υπάρξει σαν σύστημα. Αγνοείς ομως φίλτατε η κάνεις πως αγνοείς για να ταιριάξεις την πραγματικότητα στις τελείως θεωρητικές απόψεις σου στα τελείως κατασκευασμένα ιδεολογήματα που θέλουν να συμβιβάσουνε ενα κακομαθημένο παιδικο μυαλο απο την εθνικιστικη προπαγάνδα με ενα ελκυστικο ονειρο που αγορασες εφηβος (μαρξισμος επανάσταση αμφισβήτηση) αγνοείς οτι πλέον του τελειώνουνε του καπιταλισμου και οι χώρες εκμεταλλευσης και οι πόροι πρωτογενους ανάπτυξης..μπηκε στη Κίνα μπήκε στην Ινδία μπήκε στη Ρωσία…απέτυχε παταγωδώς…μπαίνει και στη τελευταία οαση εκμετάλλευσης που λέγεται Αμαζόνιος αλλά ..ανθρακες ο θησαυρός γιατι εκεί παίζεται η ιδια η υπαρξη της γης σαν οικοσύστημα…και τι θα κάνει? θα αναγκαστει να δείξει το ασχημο στρατοκρατικο πρόσωπο της μονεταριστικης δικτατορίας με χαμόγελο και ρομποκοπ καταστολη …μοντέλο ελλάδας αμερικής γαλλίας αγγλίας ιταλιας γερμανιας…και απο κει δεν εχει να πάει σε κάτι καλύτερο αγαπητέ δεν εχει…θα ζητά ολοένα και πιο πολυ παραγωγή για ολοένα και πιο χαμηλους μισθούς…και η τελευταία παπάρα που θα πουλά στις καταπιεσμένες μάζες θα ειναι η πατρίδα..γιατι το αγαπημένο καταφύγιο του καπιταλισμου σε κρίση ειναι ο φασισμός….και συ κάθεσαι και ανακαλυπτεις εθνικισμο στους διεθνιστές κάνοντας κακη ανάγνωση αποσπασματικών απόψεων απο το παρελθον στο οποίο εχεις κολλήσει γιατι αρνείσαι να δεις το παρόν….Πατρίδα δεν σου πούλησε ο ΓΚΑΠ για να σε βάλει στο ΔΝΤ? ….Πατρίδα δεν πούλαγε και η χούντα για το πραξικόπημα το 67? να τι αξία χρήσης εχει ο εθνικισμός

  • Αν διαβάσουν τι έγραφε ο Μαρξ για το ανατολικό ζήτημα και της θέσης της Ελλάδας και των Βαλκανίων γενικότερα στο παγκόσμιο καπιταλιστικό σύστημα ούτε το όνομά του δε θα ξαναπροφέρουν. Έχει γράψει ένας φίλος μου στην Ουτοπία για αυτό. Θα του ζητήσω αν γίνεται να το ανεβάσω.

   • «Δηλαδή είσαι της άποψης ότι πρέπει να αφήσουμε να μεγαλώσει η μάζα των εξαθλιωμένων για να επιταχύνουμε την επανάσταση;»

    Γαλιλότεα εμένα ρωτάς;

    Εγώ διαφωνώ καθέτως και οριζοντίως. Άλλα κάτι φίλοι του Δικτύου έχουν ακριβώς αυτήν την άποψη !! (δεν την έχω δει δημοσιευμένη, αλλά από συζητήσεις)

  • «αγνοείς οτι πλέον του τελειώνουνε του καπιταλισμου και οι χώρες εκμεταλλευσης και οι πόροι πρωτογενους ανάπτυξης..μπηκε στη Κίνα μπήκε στην Ινδία μπήκε στη Ρωσία…»
   Δεν το αγνοώ, συμφωνώ ότι τώρα που τελειώνουν οι καινούριες αγορές θα κριθεί πιό ουσιαστικά ο καπιταλισμός. Πράγματι είναι η τελευταία «ελπίδα» του Μαρξ για την επιβεβαίωση της θεωρίας του.
   Συνεχίζω όμως να πιστεύω, αν θες και διαισθητικά (όχι ότι δεν υπάρχουν επιχειρήματα) πως οι νομοτέλειες δεν χωράνε σε τόσο χαοτικές οντότητες όπως η ανθρώπινη κοινωνία. Βεβαίως υπάρχουν «νόμοι» που εξηγούν και προβλέπουν πλευρές της πραγματικότητας, αλλά για μένα τα κοινωνικά συστήματα είναι σαν τις μηχανές: Φθείρονται και κατά περιόδους δεν μπορούν να συντηρηθούν οπότε αλλάζουν, τόσο προς το καλύτερο όσο και προς το χειρότερο.

 6. To Κομμουνιστικό Μανιφέστο κλείνει με το «ΠΡΟΛΕΤΑΡΙΟΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΝΩΘΕΙΤΕ».
  Όλων των χωρών όχι μόνο των «ανεπτυγμένων».
  Αυτά για τους όψιμους «μαρξίζοντες» του Καραμπελιά

   • Μιας που ανέφερες το μανιφέστο, στον πρόλογο της Ρωσικής έκδοσης του 1882. Ο Μαρξ αναγνωρίζει πόσο μεγάλη ώθηση έδωσε στον καπιταλισμό της Αμερικής η μετανάστευση από τη Ρωσία και δεν το σχολιάζει αρνητικά προφανώς διότι αποδυνάμωνε τη Ρωσία. Αντίφαση;

    Πάντως μου φαίνεται αστείο που τόσο ο Μαρξ όσο και ο Λένιν αν βλέπουν κάτι θετικό στη μετανάστευση είναι η ίδια η ώθηση που δίνει στον καπιταλισμό έναντι της όποιας φεουδαρχίας!!!! Και οι δύο όμως αναγνωρίζουν την ώθηση που δίνει στον καπιταλισμό.
    Και οι υπέρμαχοι της μετανάστευσης έχουν συνάψει μια ανίερη συμμαχία με το πιό ετοιμόρροπο σημείο του έργου τους!

    Εσείς αλήθεια τί περιμένετε από τη μετανάστευση; Το να είσαι υπέρ της μετανάστευσης είναι σαν να είσαι υπέρ των εταιριών ενοικίασης εργαζομένων ή της πρακτικής μερικών άλλων να αποσπούν συνέχεια τους εργάτες τους από το ένα μέρος στο άλλο, για να μην πολυγνωρίζονται.

 7. δεν υπήρχε καμμια νομοτέλεια στον Μαρξ και γενικα στους διαλεκτικους υλιστές, νομοτέλεια υπάρχει στους ιδεαλιστές και σε αυτούς που πιστεύουνε σε πορεία των πραγμάτων χωρις την συμμετοχη του ανθρώπινου παράγοντα, οι διαλεκτικοι υλιστές εβαλαν στο επικεντρο της ιστορίας το πολιτικο υποκείμενο την κοινωνία την εργατική τάξη ενω μέχρι τότε η ιστορία ηταν μια ατακτη επινοημένη συρραφή ιστοριών -προσωπων μετα την γαλλικη επανάσταση και κυρίως μετα τον διαλεκτικο υλισμό αρχισε να γίνεται ΚΑΙ ιστορία κινημάτων κοινωνικών αγώνων που δεν πρωταγωνιστούσαν απαραίτητα πρόσωπα αλλά που δημιουργούσανε ιστορικά γεγονότα. Κλασσικό παράδειγμα η απεργία και η σφαγή στην αγορα σανου στο Σικάγο το 1885 που καθιέρωσε το 8ωρο. Λοιπόν δεν χρειάζεται να παίρνουμε την χρήση των μεταναστών σαν απεργοσπαστών σε ενα γεγονός του 19ου αιώνα για να ερμηνεύσουμε και να αποδώσουμε εθνικισμο η εχθρα προς τους μετανάστες οταν το ερώτημα ειναι αν εχουν ιδια δικαιώματα οι μετανάστες με τους ντόπιους, γιατι αν εχουν και το πετύχουμε τοτε δεν θα τους βάζουνε σαν απεργοσπάστες ειναι τοσο απλο αλλά μην νομίσεις οτι θα πληρώσουνε καλύτερα τους ντόπιους αν δεν υπήρχαν μετανάστες ειναι τοσο αφελής η σκέψη οτι χωρίς τους μετανάστες θατανε καλύτερα αμειβομενη η εργατικη τάξη στον καπιταλισμό που πιστευω οτι οσο κι αν θαυμάζεις το Περικλη τον Κολοκοτρώνη και τη Μπουμπουλίνα σου ξεφεύγουνε τέτοιες σκέψεις…επίσης υπάρχουνε οι πρόσφυγες ….πρέπει νάχει γράψει κάτι ο Μαρξ για να εξηγηθεί ο εθνικισμός ο ρατσισμός και η ξενοφοβία? τι είναι ο Μαρξ? οι παραβολές των παραμυθάδων της Βιβλου που προσπαθούσαν με ιστοριουλες να καλύψουνε ολα τα θέματα της στενης οπτικής τους για την καθημερινότητα? τι πρόσληψη της φιλοσοφίας με θρησκευτικους ορους ειναι αυτή?

  • Εγώ αντιμετωπίζω κριτικά το Μαρξ. Η όλη συζήτηση ξεκίνησε επειδή ανέφερα μεταξύ άλλων ότι ο Μαρξ και ο Λένιν είχαν διαφορετική οπτική στο φαινόμενο της μετανάστευσης και κάποιος το αμφισβήτησε.

   Κατά τα άλλα δε μιλάμε για κάποιο γεγονός του 19ου αιώνα. Η μετανάστευση μισθωτών είναι τόσο παλιά όσο και ο καπιταλισμός. Άλλο αν μερικοί αριστεροί ξαναανακάλυψαν την Αμερική και νομίζουν ότι η μετανάστευση είναι καινούριο φαινόμενο. Καινούριο για την Ελλάδα, παλιό για τον καπιταλισμό.

  • @marxfactor
   Κατά την γνώμη μου έχεις ξεγελαστεί αριστερά, στο θέμα της νομοτέλειας. Η κοινωνική νομοτέλεια, είναι αρκετά διαφορετική απο την φυσική νομοτέλεια. Νομοτέλειες υπάρχουν και τις ανέδειξε( κάποιες αν θέλεις)΄ ο Μαρξ και ο Ενγκελς. Αυτή είναι και η ουσία της επιστήμης. Η ανάδειξη εσωτερικών νομοτελειών.
   Τέσπα, επειδή πραματικά δεν έχω καθόλου χρόνο αυτη την στιγμή. Δύο σχετικά άρθρα.

   http://www.ilhs.tuc.gr/gr/koinoniki_nomoteleia.htm

   http://www.ilhs.tuc.gr/gr/nomoteleiesmetavasis.htm

   • Το πρώτο κείμενο έχει ένα ενδιαφερον αλλά η νομενκλατούρα έχει και τα όρια της. Το δεύτερο δεν διαβάζεται.

    Πάντως συμφωνα με το πρώτο κείμενο εγώ συμμερίζομαι την ύπαρξη των κοινωνικών νομοτελειών στην ανάλυσης του μαρξ (δηλαδή για τον πρωτεύοντα ρόλο της πάλης των τάξεων στην ιστορία), αλλά όχι και τη μεταφυσική του πίστη στην ντετερμινιστική συμπερίληψη του κομμουνισμού στην περιοδολόγηση της ιστορίας.

    • αλλά όχι και τη μεταφυσική του πίστη στην ντετερμινιστική συμπερίληψη του κομμουνισμού στην περιοδολόγηση της ιστορίας.
     ——————————————————————————————————-@ vard
     γαμω τα πανεπιστημια….τιποτα δεν μας μαθανε..παω για μεταπτυχιακα…νυχτα βγηκα 😉

   • Μη μου πεις βαρντ ότι ανησυχείς για το τι θα τους κάνει ο Μπερλουσκόνι;;;;;;;

    Υ.Γ. Άλλη μία κλασική ακροδεξιά δικαιολογία (για να κρύψουν το ρατσισμό) όταν τους λες να ανοίξουν τα σύνορα προς την Ευρώπη: «μα δε βλέπεις τι κάνει ο Μπερλουσκόνι στους μετανάστες και ο Σαρκοζί στους Ρομά». Ξαφνικά ο μισαλλόδοξος γίνεται πολύ βολικά ευαίσθητος, ακριβώς για να κλείσει τις τρύπες της άποψής του (βλ. ρίχτους στη θάλασσα να πάνε κολυμπώντας πίσω)

  • Σοβαρά πιστεύεις ότι η εκμετάλλευση των εργατών από το κεφάλαιο έτυχε; Ήταν εκτός προγράμματος και το εκμεταλλεύτηκαν;

   Η δήθεν «παράνομη-ανοργάνωτη» μετανάστευση είναι η πιο άγρια μορφή της οργανωμένης μετανάστευσης της εποχής του Μαρξ. Οι καπιταλιστές γνωρίζουν πώς να προσελκύουν εργάτες, να ελαστικοποιούν τους νόμους των κρατών με πράσινες κάρτες, να φτιάχνουν «ενημερωτικά» ντοκυμαντέρ που διαφημίζουν τη μετανάστευση στο Πακιστάν και το Αφγανιστάν, να ελέγχουν παράνομα μεταναστευτικά γραφεία, κυκλώματα δουλεμπορίας, να δημιουργούν οικονομικές κρίσεις, πολέμους κλπ κλπ. Είναι αφελές να νομίζεις ότι η μετακίνηση αυτή γίνεται άθελά τους. Ακριβώς το αντίθετο.

   • Σαλάτα τα έχεις κάνει όλα. Ο δυτικός καπιταλιστής μπορεί:
    1. Να οργανώνει μεταναστευτικά ρεύματα (π.χ. μεταπολεμικό στήσιμο της Γερμανίας, απόκτηση φθηνών κατά παραγγελία κομπιουτεράδων από Ινδία)
    2. Να εκμεταλλευέται μεταναστευτικά και προσφυγικά ρεύματα (αυτό που συνέβαινε στην Ελλάδα όλο αυτόν τον καιρό).
    Ειδικά σε αυτή τη δεύτερη περίπτωση όταν πλέον του είναι άχρηστα, ρίχνει στη μάχη τις εφεδρείες του που τις λένε ρατσισμό και φασισμό και μία τέτοια εφεδρεία σου κάνει τα γλυκά μάτια. Και προφανώς έχει αρχίσει να σε ρίχνει.

    Και κάτι ακόμη γιατί έχουμε ξεχειλώσει το Μαρξ μέχρι εκεί που δεν παίρνει (δανείζομαι Μητσάρα λέγοντας ότι σε λίγο θα προσπαθούμε να εξηγήσουμε την πτήση του αεροπλάνου με μαρξιστικούς όρους), τις φυσικές καταστροφές (σεισμούς, ηφαίστεια, τσουνάμι κ.λπ.) δεν τις δημιουργεί ο καπιταλισμός

    • Εσύ προσπαθείς να τα κάνεις σαλάτα προκειμένου να μην αποδεχτείς κάτι προφανές: Η μετανάστευση της εποχής του Μαρξ και του Λένιν είναι φτιαγμένη από το ίδια υλικά με τη σημερινή. Βεβαίως η διαφορά δυναμικού προκαλεί την κίνηση. Το κεφάλαιο προσπαθεί να ελέγξει αυτήν την τάση προς το συμφέρον του.

     • Οπότε ο Μπόμπολας προσπαθεί να εκμεταλλευτεί το δυναμικό που προέκυψε και γι’ αυτό παραγγέλνει νόμους και πολιτκές που τον εξυπηρετούν, προσωρινές κάρτες, οδηγίες μπολκεστάιν κλπ. Το ίδιο έκαναν και οι καπιταλιστές δύο αιώνες πριν με το γραφείο COOLY. Προσπαθούσαν να εκμεταλλευτούν την διαφορά δυναμικού.

      Τώρα οι ανθρωπιστικές κρίσεις είναι το καθημερινό εργαλείο των θινκ τανκ της Αμερικής. Όλο με αυτά ασχολούνται. Προσπαθούν να δημιουργούν διαφορές οικονομικού δυναμικού και να τις εκμεταλλεύονται.

      • Πάλι γενικόλογη περιγραφή φαινομένου κάνεις για να τα χωρέσεις όλα μέσα, και μάλιστα με την κλασική εσφαλμένη ευκολία που αγνοεί τον καπιταλιστικό ανταγωνισμό. Αλλά ας μην ξεστρατίζουμε.

       Όπως και να’ χει Η ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥ ΕΡΓΑΤΗ, ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΑΚΥΡΩΝΕΙ ΕΚΕΙΝΗ ΤΗ ΜΟΡΦΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΑ ΡΕΥΜΑΤΑ ΠΟΥ ΟΔΗΓΕΙ ΣΕ ΕΝΔΟΤΑΞΙΚΗ ΠΑΛΗ (φτωχός εναντίον του φτωχότερου εργάτη).

       Διαπίστωση: ο Θ. Παπανικολάου κάνει καλή δουλειά.

      • Κατ’ αρχήν μη γράφεις με κεφαλαία για να με πείσεις, δεν πιάνει. Αν εννοείς ότι είναι απόσπασμα βάλε εισαγωγικά.

       Τέλος πάντων η πρόταση στα κεφαλαία έχει μία βάση. Θα ήταν σωστή αν όπου «ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ», έβαζε κανείς νομοθετική και βιωτική εξίσωση.

       Διότι και νόμιμοι να ήταν, δεν αλλάζει ότι έχουν ανάγκη και δέχονται να εργαστούν με λιγότερα χρήματα.

       Αλλά με την αθρόα εισροή εργατικου δυναμικού η «ΕΝΔΟΤΑΞΙΚΗ ΠΑΛΗ » δεν αποφεύγεται ακόμα και αν όλοι ήταν νόμιμοι και αν ισχυε και ο όρος της βιοτικής εξίσωσης που είπα πριν. Ο λόγος είναι η αρχή της προσφοράς και της ζήτησης. Δηλαδή ο ρόλος της περίσσειας των εισαγώμενων ως εφεδρικός βιομηχανικός στρατός. Μια απειλή προς τους ήδη εργαζόμενους (μετανάστες/ντόπιοι ότι και αν είναι αυτοί).

       Η κατάληγη της πρότασης είναι λάθος.

       Η εισαγωγ

       Δεν διαφωνώ πως αν όλοι είχαμε ίσα δικαιώματα θα αμβλύνονταν οι ενδοταξικός ανταγωνισμός
       Νομίζω ότι ξεφεύγουμε από το θέμα της συζήτησης.

      • Κοίτα να δεις πως θα έρθεις τούμπα και θα μου λες πάλι «όχι, άλλο εννοούσα».
       Καταρχήν συμφωνούμε ότι η εξίσωση των εργασιακών δικαιωμάτων είναι ζητούμενο. Κατά συνέπεια η νομιμοποίηση που αποτελεί προϋπόθεση είναι απαιτούμενη [το προτιμάς με μπολντ, για να μη φαίνεται ότι «φωνάζω»;]. Συν τοις άλλοις η πλάτυνση της τάξης, χωρίς όρους εξαθλίωσης (εδώ διαφωνώ με τον Μαρξ Φάκτορ περί εξαθλιωτιού μονόδρομου προς την επανάσταση) σημαίνει:
       1. Μαζικότερο εργατικό κίνημα (ημεδαπών, αλλοδαπών)
       2. Δραστική συμπίεση στην καπιταλιστική υπερεκμετάλλευση μέσω του ανταγωνισμού στη φτώχεια (λόγω νομιμότητας)
       3. Ενίσχυση της χρηματοδότησης των ταμείων και
       4. Αναβάθμιση της όλης παραγωγικής διαδικασίας τροφοδοτούμενη από νεανικό δυναμικό (ακόμη και μέσα στο υπάρχον καπιταλιστικό πλαίσιο).

      • Δεν με πειράζει να τονίζεις τις λέξεις που αποσαφηνίζουν το νόημα (εγώ δεν ξέρω να βάζω μπολντ εδώ) αλλά το κείμενο με όλα τα γράμματα κεφαλαία είναι απωθητικό.
       ———–

       Και ΠΟΙΟΣ θα εγγυηθεί τα εξής:
       – Ότι οι νομιμοποιημένοι μετανάστες θα ακολουθήσουν το εργατικό κίνημα (μάλλον για το ανάποδο το κόβω)
       – Ότι οι μετανάστες δεν θα συμπιεστούν και ίσως εκτοπιστούν από τους φρέσκους μετανάστες και φτου πάλι από την αρχή
       – Ότι η παραγωγική διαδικασία (εκμετάλλευση αλλοδαπών) θα κινηθεί προς το υγιές συμφέρον της κοινωνίας;

       Αφού δεν είσαι στην εξουσία τί κάθεσαι και ασχολείσαι με τέτοιες λεπτομέρειες; Αν αυτά που λες εφαρμοστούν αποσπασματικά θα λειτουργήσει εναντίον σου. Και μετά θα φέρεις και ευθύνη

       Όσο για το φοβερό επιχείρημα που ακούω κατά καιρούς: οι μετανάστες θα σώσουν το ασφαλιστικό μας σύστημα, ρωτάω: Τί είδους αριστερός είναι αυτός που θέλει να εκμεταλλευτεί ξένους για να σώσουν τη σύνταξή του;

      • -Πάντως όσο είναι παράνομοι, δεν μπορούν να διεκδικήσουν τίποτα. Εννοείς ότι όταν νομιμοποιηθούν και αποκτήσουν καλύτερη ζωή θα αποκτήσουν και μικροαστική νοοτροπία; Πολύ πιθανόν, αλλά θα ήταν και μικρόψυχο να το απευχόμασταν για αυτό το λόγο.
       – Το θέμα είναι οι άνθρωποι να μπορούν και να φεύγουν ελεύθερα, χωρίς να μένουν εγκλωβισμένοι. Συμπιεσμένος μένει, μόνο όποιος δεν έχει που αλλού να πάει.
       -Η εκμετάλλευση είναι αυτό ακριβώς που συμβαίνει τώρα. Αυτό θέλουμε να σταματήσει.
       Η νόμιμη εργασία, θα πληρώσει τα ένσημα της γιράσκουσας Ευρώπης. Αυτό δεν είναι ανήθικο, ανήθικη είναι η παράνομη, ανασφάλιστη εργασία.

      • «Το θέμα είναι οι άνθρωποι να μπορούν και να φεύγουν ελεύθερα»
       Αν ήταν στο χέρι μου δε θα το συζητούσα. Αλλά ΣΕ ΠΟΙΟΥ το χέρι είναι; Γιατί άμα ο Γαλαξιαρχης έχει καμιά πληροφόρηση από τον Μπερλουσκόνι ή τη Μέρκελ ότι θα τους δεχτεί να μου το πει και μένα να μην κάνω τον άκαρδο.

      • Καταλαβαίνεις Vard ότι ισχυρίζεσαι πως ένα εργατικό κίνημα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν… μικρότερο γίνεται.
       Αφορισμός 1: ο μετανάστης δεν είναι εργάτης
       Αφορισμός 2: ο μετανάστης δεν έχει ταξική συνείδηση
       Αφορισμός 3: ο μετανάστης δεν πρόκειται να αποκτήσει τίποτε από τα παραπάνω
       Αφορισμός 4: πριν αποκτήσεις ταξική συνείδηση είσαι επιζήμιος για το κίνημα
       Αυτό δεν είναι κίνημα. Κλαμπάκι είναι.

       Υ.Γ. Οι σκηνές που έστειλαν οι Κερατεώτες στους 300 ήταν μία καθαρά ταξική πράξη αλληλεγγύης. Παρόλα αυτά, οι Κερατεώτες κατά πάσα πιθανότητα δεν απέκτησαν μαζικά ταξική συνείδηση, αλλά όπως φαίνεται με τον αγώνα αρχίζουν να ψυχανεμίζονται.

 8. Επίσης εγω ειμαι υπερ της αποψης οτι μέχρι να εξαθλιωθεί ο κόσμος δεν θα εξεγερθεί ουτε ευκολα ουτε με επιτυχία, αλλά άλλο αυτό κι αλλο αυτό που τεχνηέντως παράφρασες αγαπητες Βαρντ …οσο εχει λίπος να κάψει κάποιος χωρίς ταξικη συνείδηση απολαμβάνει τις μικρές ανέσεις της φυλακής του…εξεγείρεται οταν η φυλακή του γίνει αβάστακτη…

 9. Συγγνωμη για το άσχετο αλλα δειτε αν θελετε για το θεμα που προέκυψε στην Καβαλα, μετα απο πορεια των φασιστων-σκουληκιων για τα Ιμια. Τα μαντροσκυλα σε πληρη συνεργασια με τα χρυσαυγουλα

  http://athens.indymedia.org/front.php3?lang=el&article_id=1255276 (βιντεο)

  http://athens.indymedia.org/front.php3?lang=el&article_id=1254770 (εικονες)

  http://athens.indymedia.org/front.php3?lang=el&article_id=1254930 (εικόνες)

   • «Για τον απλό λόγο ότι ήταν ένας και ήταν πολλοί μάλλον…»
    ακριβως….

    στην Καβαλα, ενω ειχανε δέσει 2 αναρχικους, τα φασισταρια τους λυντσάρανε! δηλαδη ενω υποτιθεται οτι οι συλληφθέντες ήταν υπο την συνοδεια μπατσων οι χρυσαυγίτες ειχαν license to beat

 10. Νομιμοποίηση των μεταναστών θα σημαίνει και πιο εύκολη ενσωματώση τους στο εργατικό κίνημα και από κοινού διεκδίκηση καλύτερων μισθών….έτσι νομίζω εγώ. Δεν λύνεις ένα πρόβλημα κρύβοντας το κάτω από το χαλί, γιατί στο τέλος καταντάς με έναν λόφο στο σαλόνι σου, χωρίς καταλάβεις πώς έγινε.
  Η ξενοφοβία και η ρατσιστική αντιμετώπιση των μεταναστών σπέρνει ακριβώς τα προβλήματα, που υποτίθεται θέλει να προλάβει.
  Από την άλλη επειδή δεν νομίζω ότι η πλειοψηφία των μεταναστών που είναι στην Ελλάδα, αυτή τη στιγμή, είναι γιατί ξεκινήσαν για εδώ (δεν είναι μαζόχες οι άνθρωποι), αλλά επειδή λόγω συμφωνιών Δουβλίνου με ΕΕ δεν μπορούν να πάνε παραπέρα. Επομένως η Ελλάδα πρέπει να επαναπραγμαδιατευτεί, όλες τις συμφωνίες επαναπροώθησης.
  Πράγματι σε άλλες χώρες υπάρχει αυστηρότερη μεταναστευτική πολιτική. Αλλά και εκεί δεν εκλείπουν τα προβλήματα. Στην Ελλάδα λόγω γεωγραφικής μορφής, αλλά και λόγω οικονομικής κατάστασης δεν μπορεί να εφαρμοστεί αυστηρή φύλαξη. Και η πρόταση για τον τοίχο στην ουσία θα ήταν απλά αστεία, αν δεν ήταν τόσο απάνθρωπη. Αν και κυκλοφορεί και σαν ανέκδοτο, για να πάρει πάνω η ανάπτυξη με καμιά εργολαβία.
  Αλλά αυτό που θα ήθελα να ρωτήσω εγώ είναι γιατί ξαφνικά, γίνανε «πάρα πολλοί» οι μετανάστες υπό ΔΝΤ; Τον καιρό των Ολυμπιακών Αγώνων ήταν λιγότεροι; Ή μήπως τώρα που φύγανε οι Ανατολικοευρωπαίοι (γιατί φύγανε; μα γιατί έχουν διέξοδο) και μας ήρθαν μαυριδεροί και μουσουλμάνοι, ξαφνικά τρομάξαμε;
  Αν και το ερώτημα «πόσοι χωράμε;» οι πρώτοι που δεν θέλουν να μας απαντήσουν είναι οι κυβερνώντες.

 11. Μεγαλύτερες αξιώσεις έχεις σε περιόδους κρίσης προφανώς.

  Αρούρη ο ιστορικός υλισμός ναι έχει πάρει τον μπούλο.Μπορεί μια υλιστική ερμηνεία του σήμερα να μην έχει σοβαρές αποκλίσεις ή να πέφτει εν προκειμένω «μέσα» ,αλλά το να βλέπεις όλη την Ιστορία σαν αποτέλεσμα της επίδρασης του οικονομικού στοιχείου και της πάλης για την κατοχή των μέσων παραγωγής ε είναι κάπως τραβηγμένο πλέον.Προσοχή δεν λέω πως δεν έπαιζε κανένα ρόλο.Αρνούμαι να δεχθώ πως πάντα έπαιζε τον ρόλο του κινητήρα.Αλλά το θέμα είναι ότι έχουμε να κάνουμε με ορθοδοξία για τα καλά, και όποιος πει κάτι διαφορετικό είναι πράκτορας του Σόρος…

  • http://www.nooz.gr/greece/miso-ekatommirio-oi-paranomoi-metanastes

   «Εργάζονται περιστασιακά, είτε στην επαρχία βγάζοντας ελάχιστα χρήματα είτε στην Αθήνα, πηγαίνοντας στις πιάτσες όπου προσφέρουν χειρωνακτική εργασία σε τιμή ευκαιρίας.

   Ζουν με δανεικά από φίλους, με πίστωση από μικρομάγαζα άλλων αλλοδαπών ή από συγγενείς που στέλνουν χρήματα από το εξωτερικό. Κάποιοι ασχολούνται με το υπαίθριο μικρο-εμπόριο, με βασική πελατεία άλλους μετανάστες.

   Οι άνθρωποι αυτοί στοιβάζονται ( 2-3 οικογένειες) σε μικρά δωματιάκια το χειμώνα και μένουν έξω το καλοκαίρι. Τρέφονται, όταν προλαβαίνουν, μια φορά την ημέρα από τα συσσίτια της Εκκλησίας και ΜΚΟ.

   Χαρακτηριστικό παράδειγμα: Σομαλή μητέρα με δυο παιδιά, δυόμισι και ενός έτους, που επί 2,5 χρόνια τρέφονται με ένα πιάτο σκέτο ρύζι ή φασόλια. Όταν υπάρχει, δίνει το βράδυ ένα μπουκάλι γάλα σκόνη.

   Στην Πάτρα, όπου, κατά κύριο λόγο, συγκεντρώνονται ενήλικες, τρέφονται από τα σκουπίδια και υπάρχει μικρή βοήθεια από σχολείο εκμάθησης γλώσσας για ενηλίκους.

   Είναι θύματα εγκληματικότητας στο κέντρο της Αθήνας, συστηματικής βίας και εκκαθαρίσεων από ακροδεξιές ομάδες. Ένας μικρός αριθμός ασυνόδευτων ανηλίκων και νέων έχει εμπλακεί στο εμπόριο ναρκωτικών και στην μικρο-εγκληματικότητα, όπου τα ποσοστά της εμπλοκής τους αυξάνονται όσο περνά ο καιρός.»

   Τελικά ισχύει το ας μην πεθάνουν στην πόρτα μου και ας πεθάνουν όπου νά ‘ναι….

   • Αν είναι πάντως να ανοίξουν τα σύνορα για να βουλιάξουμε όλοι μαζί, προτιμώ να μην πεθάνουν στην πόρτα μου. Και για όποιον του φαίνεται ανατριχιαστικό ας μου πει ΠΟΣΟΥΣ φιλοξένησε από αυτούς που πεθαίνουν εξω από την πόρτας του και μετά να ανατριχιάσει παρακαλώ (εκτός και αν μένει σε καλή συνοικία και δεν τους βλέπει)

    • Ξέρεις μπορούν να ζήσουν καλύτερα και χωρίς να τους φιλοξενήσεις σπίτι σου, αφού σιχαίνεσαι τόσο….
     Δηλαδή δεν είναι θέμα ελεημοσύνης, είναι πολιτικής…

     • Ξέρω, δεν είμαι χθεσινός. Για το ποιά είναι η πολιτική συζητάμε. Γιατί όποια και αν είναι, αν υπάρχουν «ανοιχτά σύνορα» αυτοακυρώνεται.

      • Δεν θέλω να σου προκαλέσω εφιάλτες το βράδυ, αλλά παρά τα ναρκοπέδια, τα βασανιστήρια, τα ναυάγια, τις απελάσεις και τα τείχη, αυτοί θα συνεχίσουν να έρχονται, όσο συνεχίζεται η εξαθλίωση στις χώρες τους. Για μένα αυτό δεν λύνεται όσο συνεχίζεται η εκμετάλλευση απο τη Δύση. Οπότε τα σύνορα είναι εξ’ ορισμού ορθάνοικτα και καλύτερα χώνεψε το. Αν κάνεις αυτή την οδυνηρή παραδοχή μέσα σου, έχεις δύο επιλογές: ή θα το δεις Βελόπουλος και θα ζητάς πυροβολισμούς μετά το αλτ τίς ει, ή θα συμφωνήσεις μαζί μου.

      • Αν και δε με αφορά τα περί πρακτικά αναπόφευκτου είναι μύθος. Τα σύνορα μπάζουνε γιατί αυτό επιθυμεί το κράτος. Αν το κράτος ήθελε όχι μόνο αλτ εις ει θα έλεγε αλλά θα έκανε και πολύ μεγαλύτερες βαρβαρότητες. Υπάρχουν πάντως και άλλοι τρόποι. Το «αναπόφευκτο» είναι στα πλαίσια του καπιταλισμού.

       Έτσι και αλλιώς δεν πρόκειται καμία καπιταλιστική κυβέρνηση να τα κλείσει σοβαρά, ούτε να τα αφήσει ορθάνοιχτα. Αλλά γιατί η αριστερά να σιγοντάρει με τα συνθήματά της και να χρεώνεται και την ευθύνη αυτού του κόλπου;

    • Κατ’ αρχείν δεν είπα ποτέ τη λέξη «σιχαίνομαι». Μην προσπαθήτε να προβάλλεται τα στερεότυπά σας πάνω μου. Δεν είμαι κατά των μεταναστών, αλλά κατά της μετανάστευσης. Όπως φαίνεται θα χρειαστεί πολλές φορές να το επαναλάβω ακόμα. Είμαι κατά του συνθήματος και της λογικής των «ανοιχτών συνόρων», γιατί όπως λέει ο Μαρξ στο γράμμα του που παρέθεσα πιο πάνω, το μόνο που εξυπηρετεί είναι η «ΔΙΑΙΩΝΙΣΗ ΤΗΣ ΣΚΛΑΒΙΑΣ».

    • Εσύ φίλε μου τι έχεις κάνει για αυτό; Έχεις κατέβει ποτέ στον δρόμο; Έχεις βοηθήσει κανέναν μετανάστη;
     Εγώ βλέπω μόνο ότι κάνεις κριτική εκ του ασφαλούς. Ε Μ Ε Τ Ο Σ

 12. @ vard

  Πρώτα απ’ όλα οι περισσότεροι ξένοι μετανάστες θέλουν να πάνε στην ευρώπη. Η κάθε ελληνική κυβέρνηση δεν τους αφήνει.
  Σύμφωνα με εσένα ας πάει ο καθ’ ένας στην… πατρίδα του.
  Ας πάνε οι ξένοι μετανάστες στην πατρίδα τους και ας έρθουν στην ελλάδα οι έλληνες μετανάστες που ζουν εξωτερικό (υπολογίζονται σε έναν αριθμό άνω των 8 εκατ. ανθρώπων).
  Αν έρθουν όμως οι έλληνες μετανάστες στην ελλάδα, καθώς και κάθε τι … ελληνικό στην ελλάδα, μοιραία θα έρθουν πίσω και τα ελληνικά κεφάλαια που δραστηριοποιούνται (από πέντε με έξι γνωστούς μεγαλοαστούς) στα βαλκάνια, ιράκ, αφγανιστάν, πακιστάν, κίνα, νιγηρία, αλγερία και αλλού. Νομίζεις ότι τυχαία έρχονται ξένοι μετανάστες από αυτές τις χώρες, στην Ελλάδα; Αν ξαπαστείλουν λοιπόν αυτές οι χώρες τα ελληνικά μεγαλοκεφάλαια, πρώτα απ’ όλα θα αντιδράσει η ελληνική κυβέρνηση, την οποία σε περιόδους εκλογών (και όχι μόνο) στηρίζουν οικονομικά αυτοί οι μεγαλοκεφαλαιούχοι, καθώς και μέσω των ΜΜΕ, καθώς αυτοί οι λίγοι μεγαλοκεφαλαιούχοι τα κατέχουν.
  Τέλος δεν σου προκαλεί εντύπωση που πριν δύο χρόνια βγήκαν οι Βρυξέλλες και είπαν ότι χρειάζεται επειγόντως η «εισαγωγή» 40 εκατ. ξένων μεταναστών στα κράτη-μέλη της Ε.Ε.; Και αυτό για να ενισχυθεί το ασφαλιστικό αυτών των χωρών, να ενισχυθεί η ντόπια οικονομία των κρατών-μελών (καθώς οι ξένοι μετανάστες τρώνε, ντύνονται, νοικιάζουν σπίτια και αγοράζουν καταναλωτικά αγαθά στις χώρες που εργάζονται) και για να ενισχυθεί το δημογραφικό της γηραιάς ηπείρου.
  Άρα για ποιόν λες ότι θα βουλιάξει; Μήπως δεν βουλιάζουμε οικονομικά επειδή την δημόσια οικονομία την λεηλάτησαν οι «έχοντες» και τα τσιράκια τους(κυβερνήσεις, ημέτεροι, κ.λπ); Μήπως ο ελληνικός λαός δεν βουλιάζει οικονομικά επειδή οι νόμοι ευνοούν την μεγαλοεργοδοσία, η οποία κυριολεκτικά κάνει ότι θέλει; Που έχει φτάσει στο σημείο εδώ και χρόνια (και με την έγκριση του κράτους) από τις δύο θέσεις να μειώνει την μία και να καλείται ένας εργαζόμενος να καλύψει και τις δύο (η εντατικοποίηση της παραγωγής που λέμε);
  Σύγκρινε τους μισθούς και τις ώρες εργασίες στην Ελλάδα και παράλληλα το κόστος ζωής με τα αντίστοιχα των κρατών-μελών της Ε.Ε. Οι μετανάστες σου φταίνε λοιπόν; ΄Η αποτελούν τους αποδοπομποιαίους τράγους για να αναζητήσει ο ελληνικός λαός κάποιον «ένοχο» για την δυστηχία του και την ολοένα και αυξανόμενη εξαθλίωσή του;
  Πολύ τηλεόραση βλέπεις, ξεχνώντας ταυτόχρονα ότι πίσω από το κάθε τηλεοπτικό κανάλι και μεγάλη εφημερίδα κρύβονται μεγαλοκεφαλαιούχοι που έχουν κάθε συμφέρον να υποδείξουν τους μετανάστες ως «ενόχους» για την οικονομική δυσπραγία του τόπου και όχι τους ίδιους τους εαυτούς τους, που τόσα χρόνια καταληστεύουν και λεηλατούν τον ελληνικό λαό.
  Για τους τελευταίους vard είσαι χρήσιμος, καθώς κάνεις την δουλειά τους. Μην βουλιάζεις άλλο ηθικά και ανθρωπιστικά αναπαράγωντας τα ΜΜΕ, που έχουν κάθε λόγο και συμφέρον να ενοχοποιείς τους μετανάστες

 13. Θα ήθελα να προσθέσω οψίμως 1-2 πραγματάκια…Δεν ξέρω αν θα τα διαβάσει κανείς, ας πούμε ότι αυτό το ποστ είναι λίγο message in a bottle…

  Για το θέμα της νομιμοποίησης των μεταναστών και πόσο αυτή επηρεάζει την απόκτηση ταξικής συνείδησης:
  Πράγματι, βλέπεις ότι η νομιμοποίηση πολλές φορές αναδεικνύει συντηρητικές πλευρές κάποιων μεταναστών. Έχω ακούσει από Αλβανό ταξιτζή να λέει ότι δεν θέλει όλους αυτούς τους ξένους στην Ελλάδα (εννοώντας Πακιστανούς κλπ). Άλλη κοπέλα, οικογενειακή μας φίλη, μας έλεγε ότι δεν αντέχει στο λεωφορείο όλους αυτούς τους μαύρους (αναφερόμενη συλλήβδην σε Πακιστανούς, Αφρικανούς κ.λπ.).

  Η ερώτησή μου είναι: ε, και; Δηλαδή θα υπερασπιζόμαστε τα δικαιώματα μόνο των καλών και των τέλειων; (αλήθεια, υπάρχουν τέτοιοι;). Όταν διαμαρτυρόμαστε για τα δικαιώματα των φυλακισμένων π.χ., δεν ρωτάμε πρώτα ποιοι από αυτούς έχουν κάνει πλημμέλημα και ποιοι φόνο. Οι διαμαρτυρίες αφορούν τα δικαιώματα όλων. Θα δεχόμασταν ποτέ να γίνονται βασανιστήρια στην πτέρυγα των βαρυποινιτών, ενώ οι υπόλοιποι θα παίζουν μπριτζ σε ατομικά κελλιά των 50 τετραγωνικών με θέα θάλασσα;

  Όταν αντίστοιχα υπερασπιζόμαστε τα δικαιώματα των μεταναστών, δεν υπερασπιζόμαστε έναν άνθρωπο ίδιας κουλτούρας και ιδεών, για να περιμένουμε αντίστοιχες απόψεις και συμπεριφορές με τη δική μας. Υπερασπιζόμαστε απλώς έναν άνθρωπο. Άνευ όρων. Όταν θαλασσοπνίγεται κάποιος που έπεσε από το πλοίο του δουλέμπορα, δεν θα πας να τον ρωτήσεις: «βρε συ, δεν πιστεύω να μου βγεις κρυφοφασιστάκι σε 5-6 χρόνια;». Απλώς τον σώζεις. Το τι θα γίνει μετά, δικαίωμά του. Παλεύεις για το δικαίωμά του να έχει μια ζωή με επιλογές, και όχι μια ζωή τραγικών καταναγκασμών. Και επιλογές σημαίνει ότι μπορεί να επιλέξει ανάμεσα σε οτιδήποτε θέλει εκείνος: ανάμεσα στο καλό και στο κακό. Ανάμεσα στο συμπονετικό και στο απάνθρωπο. Ανάμεσα στο συντηρητισμό και στο ανοιχτό μυαλό.

  Και εδώ νομίζω ότι είναι που μπορεί κανείς να διαφωνήσει με το κείμενο του Λένιν, από μια άλλη οπτική. Ο Λένιν μοιάζει να καλοβλέπει μια έννοια με την οποία μεγάλο κομμάτι των προοδευτικών ανθρώπων σήμερα βγάζει σπυριά: την αφομοίωση. Την αφομοίωση, που θα βγάλει τον μετανάστη από την κατάσταση του δουλοπάροικου και θα τον μετατρέψει σε προλετάριο. Εδώ το κείμενο δείχνει τα χρονάκια του. Είναι άδικο να πεις τον Λένιν ρατσιστή με σημερινά κριτήρια. Έχει περάσει ένας αιώνας και ο κόσμος άλλαξε. Αλλά δεν είναι δυνατό εμείς, σήμερα, στο 2011, να υποστηρίζουμε ότι έχει δίκιο και στην τελευταία κουβέντα που έγραψε.

  Σήμερα πολλοί βλέπουμε τους ανθρώπους αλλιώς. Δεχόμαστε έννοιες που οι παλιοί αριστεροί (κάθε ηλικίας) αρνούνται αναφανδόν, όπως το δικαίωμα στις θρησκευτικές πεποιθήσεις και στη διαφορετικότητα της κουλτούρας. Γιατί με την ασπρόμαυρη οπτική, η θρησκεία του μετανάστη είναι το «όπιο των λαών», οπότε δεν αξίζει μία· και η κουλτούρα του τόπου του ένα εμπόδιο στην εισαγωγή του στο διεθνοποιημένο προλεταριάτο, δηλαδή μια εθνικιστικού τύπου αντίσταση, κατάλοιπο ενός παλιού κόσμου που πνέει τα λοίσθια και που είναι συλλήβδην για πέταμα· οπότε στα τσακίδια και η κουλτούρα, και τα τραγούδια, και τα έθιμα, και οι φορεσιές και όλα. Νομίζω όμως ότι στα τελευταία 100 χρόνια έχει εισαχθεί και στην πολιτική σκέψη ο αναστοχασμός, επομένως έχουμε ξεμπερδέψει με τέτοιες απόλυτες θεωρήσεις, που προσπαθούν να τα χωρέσουν όλα στο «μοντέλο». Και που στην ουσία σήμερα πλέον (100 χρόνια μετά βέβαια) εκπροσωπούνται -μέσω άλλου σκεπτικού- από την άκρα δεξιά. Είμαι δε βέβαιος ότι σήμερα ο Λένιν και ο κάθε Λένιν θα είχε άλλη στάση στα ζητήματα αυτά. Γιατί οι εποχές άλλαξαν αλλά τα scripta manent, και μαζί τους προσκολλόμαστε και εμείς στο γράμμα τους.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s