Σχολιαστές

Οι Σχολιαστές Χωρίς Σύνορα είναι άνθρωποι που προσπαθούν να συνυπάρξουν στον ίδιο διαδικτυακό χώρο, ανεξάρτητα από τις διαφορές τους. Ο καθένας είναι υπεύθυνος για τις δικές του δημοσιεύσεις και μόνο, καθώς και για τη διαχείριση του σχολιασμού σε αυτές. Κανένας από τους Σχολιαστές δεν παρεμβαίνει στις δημοσιεύσεις του άλλου, παρά μόνο στο πλαίσιο του διαλόγου. Επιπλέον, δεν υπάρχει κοινή γραμμή όσον αφορά τη θεματολογία, την ιδεολογία, την αισθητική ή τις απόψεις που εκφράζονται, ούτε επίσης υπάρχει συλλογική ευθύνη. Προσπαθούμε να λειτουργούμε και να συνυπάρχουμε με βάση την καλή προαίρεση και την ανεκτικότητα στο διαφορετικό, με το σκεπτικό ότι έτσι θα έπρεπε να συμβαίνει και στον πραγματικό κόσμο: να συνυπάρχουμε διατηρώντας τις διαφορές μας και όχι μετατρεπόμενοι σε ομοιόμορφη μάζα.

Η εικόνα στην κεφαλίδα είναι ένα κομμάτι από τον πίνακα του Rafael Zabaleta «El jardín de Quesada», που εκτίθεται στο μουσείο σύγχρονης τέχνης «Reina Sofía», στη Μαδρίτη. Μπορείτε να δείτε ολόκληρο τον πίνακα κάνοντας κλικ εδώ.